Francie a Německo hodlají přijít s dohodou o reformě systému EU ETS ještě před blížící se konferencí OSN o ochraně klimatu COP 23. Francie spojila své síly s Německem také prostřednictvím založení výzkumného programu, jehož cílem je najít možnosti praktické realizace cílů vytyčených Pařížskou klimatickou konferencí. 

Začátkem září se sešla zástupkyně francouzského ministerstva životního prostředí Brune Poirson s německým tajemníkem ministra hospodářství Rainerem Baakem a státním tajemníkem ministerstva životního prostředí Jochenem Flasbarthem.

Obě země potvrdily, že chtějí společně usilovat o co nejrychlejší naplňování závazků Pařížské klimatické konference. Jejich společným cílem je také pokračovat v budování energetické unie v rámci EU. Německo společně s Francií hodlá také nadále pokračovat v implementaci přeshraničních projektů v oblasti smart grids. Rozvíjet se má i spolupráce obou zemí, pokud jde o přeshraniční aukce obnovitelných zdrojů.

„Základními kameny úspěšné transformace energetiky jsou stabilní regulatorní rámec na evropské úrovni, plnění ambiciozních cílů v oblasti úspor energie a obnovitelné zdroje energie. Toto platí jak pro obě naše země, tak obecně pro celou EU,“ prohlásili zástupci jednotlivých ministerstev Francie a Německa.

45 milionů eur na nalezení praktických řešení

V kontextu iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona “Make our planet great again” se také Německo podílí spolu s Francií na výzkumném programu týkajícím se ochrany klimatu. Cílem tohoto výzkumu je najít možné způsoby praktické realizace závěrů Pařížské klimatické konference. Německo přispěje na výzkum 15 miliony euro, Francie podpoří výzkumný program sumou ještě o 5 milionů euro vyšší.

Všechny tyto kroky jsou odpovědí na počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se rozhodl neratifikovat pařížskou klimatickou dohodu. Německo a Francie tak svým počínáním naopak jasně dávají najevo, že za pařížskou dohodou pevně stojí.

Dohoda o reformě EU ETS má být ještě před COP 23

Ve dnech 6. až 17. listopadu se v německém Bonu uskuteční v pořadí 23. konference o ochraně klimatu se. Ještě před jejím zahájením by pak chtěly vlády Německa a Francie najít společnou řeč, pokud jde o reformu systému obchodování s emisními povolenkami.

Systém ETS měl být primárním nástrojem pro snižování emisí skleníkových plynů v EU. Ovšem od ekonomické krize z přelomu let 2007 a 2008 se trh s emisemi potýká s obrovskými přebytky emisních povolenek v systému. Žádná z dosavadních reforem dostatečné vzkříšení systému neznamenala.

Koncem srpna se sice cena povolenky vyšplhala z květnových 4,5 € až nad hranici 6 €. Cena povolenky nad 6 € ovšem ani zdaleka neznamená pro provozovatele uhelných elektráren náklad, který by dramaticky ovlivnil pořadí zdrojů, jenž se uplatní na trhu.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *