Podle dat Mezinárodní energetické agentury (IEA) emise CO2 týkající se energetického sektoru v roce 2018 porostou. IEA očekává, že konkrétně rozvinuté ekonomiky poprvé po 5 letech poklesu v roce 2018 emitují o 0,5 % více CO2 než v předešlém roce.

Na základě nejnovějších dat IEA předpokládá, že emise CO2 spojené s energetickým sektorem v Severní Americe, Evropské unii a rozvinutých zemích v oblasti Asie-Pacifiku porostou. Tento růst je podle IEA v těchto regionech způsoben vyšší spotřebou ropy a plynu, která vyrovnává klesající spotřebu uhlí. V důsledku toho se očekává, že se emise COv roce 2018 v těchto zemích zvýší zhruba o 0,5 %. Během posledních 5 let se přitom emise z rozvinutých zemí snížily asi o 3 % (přibližně 400 milionů tun).

Globální emise

IEA zároveň předpokládá, že se meziročně zvýší emise CO2 i v rozvojových zemích. Finální zpráva o vývoji emisí týkajících se energetiky bude zveřejněna v březnu 2019, nicméně všechny indikátory poukazují na globální růst emisí. Jako hlavní příčiny růstu pak IEA identifikuje rostoucí spotřebu energie a růst globální ekonomiky o 3,7 %. Globální emise se zvýšily již v roce 2017, a to o 1,4 %.

„Naše data ukazují, že i přes silný růst fotovoltaiky a větrných elektráren začaly emise v rozvinutých ekonomikách opět růst. … Tento obrat by měl být dalším varováním vládám během jejich setkání v Katowicích. Je nutné intenzivnější úsilí, které bude podporovat ještě více obnovitelné zdroje, vyšší energetickou účinnost, více jádra a více inovativních technologií, jako jsou například zachytávání a uskladňování CO2, využívání a ukládání vodíku.“

Fatih Birol, výkonný ředitel IEA

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *