Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal včera za Českou republiku v sídle Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku Pařížskou klimatickou dohodu, jejíž text byl dojednán na konci loňského roku na ostře sledované klimatické konferenci v Paříži. Cíle EU pro rok 2030 odráží připravovaná Politika ochrany klimatu v ČR.

Podpis Pařížské klimatické dohody, kterého se v New Yorku účastní zástupci 130 zemí, odstartoval její ratifikační proces. Aby smlouva vstoupila v platnost celosvětově, musí ji podepsat alespoň 55 států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu zodpovědných za 55 % celkových globálních emisí skleníkových plynů.

Dohoda by měla vstoupit v platnost od roku 2020. V České republice ji musí v rámci ratifikace ještě schválit Parlament a podepsat prezident republiky,“ dodal k podpisu smlouvy ministr Brabec.

Jakmile vstoupí text nové mezinárodní dohody v platnost, bude závazný pro státy, které ji podepsaly.

„Dohoda obsahuje povinnost pro všechny smluvní strany, včetně největších světových producentů emisí skleníkových plynů, jako jsou Čína, USA či Indie, stanovit si závazky v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a usilovat o jejich splnění.“

Ministr životního prostředí Richard Brabec

Politika ochrany klimatu v ČR odráží cíle EU pro rok 2030

Cíle Evropské unie, která se zavázala snížit své emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 40 % ve srovnání s rokem 1990, odráží také aktuálně připravovaná Politika ochrany klimatu v ČR. Tento dokument, jenž je zpracovávaný Ministerstvem životního prostředí, definuje zásadní opatření s největším potenciálem snižování emisí skleníkových plynů v jednotlivých sektorech ekonomiky.

Podle MŽP by měl k dosažení dlouhodobého cíle do roku 2050 rovněž významně pomoci připravovaný zákon o snižování závislosti na fosilních palivech, který bude se zmíněnou Politikou ochrany klimatu úzce provázaný.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *