Představitelé členských států EU ve středu schválili navrhované změny evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) pro období po roce 2020. Rada EU tak oficiálně potvrdila prvky reformy, které byly s Evropským parlamentem neformálně dohodnuty 8. listopadu.

„Reforma ETS pomůže EU splnit svůj cíl snížit emise skleníkových plynů o nejméně 40 % do roku 2030, jak bylo dohodnuto v rámci klimaticko–energetického rámce 2030 a Pařížské dohody,“ uvedla ve středu ve svém prohlášení Rada EU.

Očekává se, že parlamentní výbor pro životní prostředí bude o reformě hlasovat 28. listopadu. Dohoda by pak prošla úplným hlasováním v plénu Parlamentu před tím, než bude moci být finálně přijata Radou EU.

Odsouhlasené prvky reformy jsou následující:

  • Roční snižování stropu celkových emisí v systému, tzv. lineární redukční faktor (LRF), ve výši 2,2 % v letech 2021-2030. V současnosti je LRF stanoven ve výši 1,74 %.
  • Rezerva tržní stability (Market Stability Reserve – MSR), která zajišťuje odebírání povolenek z trhu na základě výše jejich přebytku, bude zdvojnásobena na 24 % kumulativního ročního přebytku pro období 2019-2023.
  • Rušení přebytečných povolenek bude zajištěno omezením platnosti povolenek nad určitou úrovní v MSR od roku 2023.
  • Sada opatření, která má zabránit tzv. „úniku uhlíku“ (carbon leakage) – jedná se o úpravu podílu povolenek, který bude dražen, 100% příděl povolenek zdarma pro odvětví ohrožená únikem uhlíku, postupné snižování podílu zdarma přidělovaných povolenek méně ohroženým odvětvím a další opatření.
  • Ustanovení nové směrnice o systému obchodování s emisemi budou pravidelně přezkoumávána, včetně pravidel o úniku uhlíku a LRF, a Komise posoudí potřebu dalších politik nebo opatření v souvislosti s dosahováním emisních cílů odsouhlasených v rámci Pařížské dohody.

Úvodní fotografie: Německá hnědouhelné elektrárna Lippendorf, zdroj: LEAG

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *