Tři největší severské energetické společnosti, Vattenfall, Fortum a Statkraft, navrhují změny systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS, aby lépe odrážel ambiciózní cíle Pařížské klimatické dohody. Ve společném postoji podepsaném řediteli všech společností volají po okamžité akci formou tří konkrétních kroků.

Vattenfall po prodeji německých uhelných aktiv a dolů EPH pokračuje v budování svého jména jako symbolu nízkouhlíkové energetiky. Společně s dalšími severskými energetickými společnostmi Fortum a Statkraft nyní bojuje za posílení systému EU ETS.

Společnosti argumentují tím, že současná podoba trhu nereflektuje dlouhodobé cíle Pařížské dohody a navíc neposkytuje dostatečné pobídky pro investice do nízkouhlíkových technologií.

cena emisní povolenky
Současná cena emisní povolenky se pohybuje okolo 6 € (za tunu vypuštěného CO2). Zdroj: EEX

Úloha obchodu s uhlíkovými emisemi by podle zmíněných severských společností měla být posílena, aby se systém stal základním nástrojem Evropské unie pro snižování emisí. Společnosti navrhují v souvislosti s nastartováním systému EU ETS tři okamžité kroky:

  • Zvýšení ambicí systému navýšením lineárního redukčního faktoru (LRF), který v každém roce do roku 2020 lineárně snižuje celkové množství povolenek. Společnosti navrhují jeho zvýšení ze současných 1,74 % na 2,6 % od roku 2021.
  • Snížení počtu povolenek na základě vlivu národních politik, které se se systémem EU ETS překrývají a způsobují sníženou poptávku po povolenkách.
  • Zamezení prodeje povolenek z Inovačního fondu před rokem 2023 pro minimalizaci pokřivení trhu.

Severské energetiky se připojují k Francii

K reformě systému EU ETS se přiklání také Francie. Impuls přišel od francouzské ministryně životního prostředí a prezidentky Pařížské klimatické konference Ségolène Royalové, která v dubnu pověřila tým energeticko-klimatických expertů k vypracování návrhů na implementaci minimální ceny emisních povolenek.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *