Chystaný antifosilní zákon, jehož přípravu svěřila vláda Ministerstvu životního prostředí, má nejen snížit závislost ČR na dovozu fosilních paliv, ale rovněž omezit množství vypouštěných emisí. Názory na možné přínosy připravovaného zákona se však liší a podle Českého plynárenského svazu (ČPS) je důležité, aby zákon neomezil využívání zemního plynu jako nízkoemisní alternativy k uhlí či ropě.

Antifosilní zákon, který by za příznivých podmínek mohl vstoupit v platnost již v následujícím roce, má vycházet z klimatických a emisních cílů pro roky 2020 a 2030, k nimž se Česká republika v rámci EU zavázala.

„Zákon, který je označován jako antifosilní, by neměl být namířený proti využívání jakýchkoliv fosilních paliv, ale měl by určovat základní směrování energetiky a dalších oborů lidské činnosti ke stavu, kdy využívání energetických zdrojů, a to bez rozlišení, zda se jedná o fosilní nebo obnovitelné zdroje, bude v co nejmenší míře způsobovat globální oteplování,“

Jan Valenta, předseda Rady Českého plynárenského svazu.

Podle zástupců ČPS je však nutné jednotlivá fosilní paliva rozlišovat, jelikož i  materiály Evropské unie hovoří o nízkouhlíkové, nikoliv bezuhlíkové budoucnosti a právě zemní plyn by měl sehrát důležitou roli v přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství. Zemní plyn je rovněž jedním z mála fosilních paliv, u kterých se předpokládá nárůst ve spotřebě. Podle některých odhadů by měla globální spotřeba zemní plynu vzrůst do roku 2035 až o 10 % vůči současným hodnotám.

„V žádném případě nemůžeme pouze pod pojmem snižování dovozní závislosti řadit čistý zemní plyn mezi vysoce emisní zdroje, to je cesta zpět,“ dodává Jan Valenta

Lokální topeniště mohou být dle zástupců ČPS v některých lokalitách zdrojem až třetiny veškerých emisí. Vyšší využívání zemního plynu oproti uhlí by tedy mohlo značně přispět k řešení problematické situace s ovzduším v některých regionech ČR.

„Tuto situaci je možné řešit rychle, čistě a efektivně pouze větším využitím zemního plynu. Proto je jeho role v budoucím ekologickém vytápění nezastupitelná,“ uvedl k problematice emisí z lokálních topenišť Pavel Janeček, místopředseda Rady ČPS.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *