Roční příspěvek pro obce, na jejichž katastru se nachází provozované úložiště radioaktivních odpadů, vzroste z původních třech milionů korun na čtyři miliony. S navýšením počítá návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, jež na včerejším jednání schválila vláda.

Příspěvek obcím vyplácí z jaderného účtu Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), jež má na starost skladování radioaktivních odpadů v ČR. Obce by si tak měly nově přilepšit o další milion korun. Vládou schválený návrh rovněž upravuje výši odvodů placených původci malého množství radioaktivních odpadů.

Ti museli za každý sud o objemu 216 litrů, jenž vyhovoval podmínkám přijatelnosti k uložení radioaktivních odpadů stanovené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, zaplatit v tomto roce 30 906 Kč. Tuto částku rovněž návrh stanovuje jako základ pro následující roky s maximálním meziročním růstem o 2 %.

Dukovany, Richard, Bratrství

V současné době jsou na území ČR radioaktivní odpady ukládány ve třech přípovrchových uložištích. Největší z nich se nachází v areálu jaderné elektrárny Dukovany a slouží k ukládání nízko a středněaktivního odpadu pocházejícího z provozu obou českých jaderných elektráren.

Další dvě lokality, úložiště Richard u Litoměřic a úložiště Bratrství u Jáchymova, slouží zejména ke skladování nízkoaktivních institucionálních odpadů, tedy odpadů ze zdravotnictví či průmyslu.

V Česku by v budoucnu mělo vzniknout i trvalé úložiště radioaktivních odpadů. Poslední ze sedmi navrhovaných lokalit obdržela povolení ke geologickému průzkumu letos v září.

Zdroj úvodní fotografie: mark gallagher

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *