Zákon o hospodaření energií bude novelizován. Důvodem je nevhodná transpozice směrnice EU, kdy je v zákoně nesprávně stanoveno označování budov a nevhodně definovány malé a střední podniky.

Dne 21.4. bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu novely Zákona č. 406/2000 o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Dle důvodové zprávy je záměrem novelizace oprava nevhodné transpozice směrnice o energetické náročnosti budov, kdy nebyla transponována nutnost veřejně umístit certifikát energetické náročnosti budov na viditelném místě u budov s užitnou plochou větší než 500 m², které často navštěvuje veřejnost.

Odstraněny jsou rovněž §8 a §8a, které se vztahují k energetickým štítkům a ekodesignu. Díky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a ruší směrnice 2010/30/EU, je transpozice v českém zákoně nadbytečná. Nařízení má totiž vyšší právní váhu. Zachován je pouze první odstavec v §8, jakožto odkaz na evropský předpis.

Další změnou je i administrativní úprava definice podnikatele, který musí každé čtyři roky zpracovávat energetický audit. Problémem bylo zařazení určitých malých a středních podnikatelů do kategorie velkých podniků, kvůli mateřským zahraničním firmám, byť výsledné úspory plynoucí z auditů v ČR nejsou významné. Nové znění v §9 využívá Evropské definice SME. Povinnost tedy platí pro podniky nad 250 zaměstnanců a s ročním obratem nad 1,3 mld. Kč a roční bilanční sumou rozvahy vyšší než 1,1 mld. Kč.

Novinkou je i úprava přezkušování energetických specialistů. Současný model přezkušování, které se koná jednou za 3 roky, je dle navrhovatelů a názoru odborné veřejnosti nadbytečný, jelikož se specialisté vzdělávají průběžně pro udržení kvalifikace. Nyní tak dle §10, odst. 7 mají povinnost namísto přezkušování získat potřebný počet kreditů účastí na vzdělávacích akcích. Nově má být i možnost udělit oprávnění energetického specialisty i právnické osobě.

V současné době jsou zpracovávány připomínky, nelze tak odhadnout kdy se návrh posune v legislativním procesu dále.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *