Evropská komise představila nový balíček. Mluví se v něm o zemním plynu, LNG, vytápění a chlazení. Evropa se má více spoléhat na plyn a LNG. Bude potřeba vybudovat infrastrukturu za desítky miliard euro. Pro naplnění emisních cílů bude zapotřebí CCS technologie.

Evropská komise (EK) v úterý předložila nový návrh ohledně udržitelné bezpečnosti dodávek energie. O připravování balíčku jsme již informovali v tomto článku. Jedná se o další krok v rámci dlouhodobého plánu Evropské unie známého jako energetická unie. Balíček se především zabývá zemním plynem a jeho bezpečnými dodávkami, mezistátními dohodami na dodávky energií, LNG a strategií pro využívání tepla a chladu.

„Strategie energetické unie, která se spustila před rokem, slíbila zajistit všem Evropanům bezpečnou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetiku. Dnešní balíček se zaměřuje na bezpečnost našich dodávek, ale dotýká se všech tří cílů. Snižováním poptávky a lepším hospodařením s dodávkami z externích (mimoevropských) zdrojů naplňujeme náš slib a vylepšujeme stabilitu evropského energetického trhu.“
Maroš Šefčovič, vicepresident EK pro energetickou unii

Hlavní části balíčku

Zemní plyn hraje významnou roli v přechodu na nízkouhlíkovou energetiku a je důležitou součástí evropského energetického mixu. Ačkoliv krize z roku 2006 a 2009 byly velkou ránou pro evropskou bezpečnost dodávek plynu, evropská komise plyn nezavrhuje, ale naopak nabízí několik řešení. Prvním opatřením je přechod z národního na regionální navrhování bezpečnosti dodávek. Pro krajní případ vážného nedostatku dodávek je zde nový princip solidarity, kdy musí sousední státy zajistit základní výpomoc.

V dalším bodě chce mít EK větší rozhodovací pravomoci nad mezistátními dohodami o dodávkách zemního plynu. Dohody musí být více transparentní a musí se shodovat s legislativou EU. Jako nástroj byla zvolena ex-ante kontrola kompatibility.

Evropa je největším importérem LNG na světě a celkový import by pokryl v roce 2015 zhruba 43 % poptávky po zemním plynu. Bohužel u LNG je problém regionálních rozdílů. Proto EK navrhuje strategii zajišťující lepší dostupnost LNG napříč členskými státy, která obsahuje vybudování infrastruktury.

Poslední velký bod navrhovaného balíčku je strategie pro vytápění a chlazení. Na vytápění a chlazení budov se spotřebuje zhruba polovina potřebné energie pro Evropu. Nová strategie pro vytápění a chlazení se soustřeďuje na odstraňování bariér pro snižování emisí uhlíku v průmyslu a budovách. Dalším opatřením má být zvýšení energetické účinnosti a vyšší využívání OZE. EK označila tento sektor za strategicky velice důležitý pro zlepšení energetické nezávislosti.

Budoucnost Evropy

Dle zpravodajského portálu The Guardian bude evropská energetika v příštích dvou dekádách silně závislá na zemním plynu. Guardian svá východiska odvozuje z nové strategie spojené s výše zmíněným energetickým balíčkem. Plány EK byly ihned po vydání atakovány aktivisty, kteří zmiňovali kontrast mezi plánovanou závislostí EU na fosilních palivech a četnými prohlášeními zástupců EU na summitu v Paříži.

Zemní plyn se bude muset importovat zejména z Ruska, Norska, Kataru a ostatních států Perského zálivu. Provedení plánu si vyžádá investice v desítkách miliard euro na infrastrukturu a LNG terminály. Ačkoliv výroba elektřiny a tepla ze zemního plynu způsobuje oproti výrobě z uhlí až o polovinu menší množství emisí, stále se jedná o fosilní zdroj. Takto masivní investice do infrastruktury naznačují dlouhodobé využívání, což by mohlo být v konfliktu s cílem EU ohledně snižování emisí skleníkových plynů, které si vytyčila v Paříži.

Odborník z Velké Británie David Clarke označil technologii zachycování a uskladňování skleníkových plynů (CCS) za budoucí klíčovou technologii. Prohlásil, že pokud chce EU být takto závislá na zemním plynu a přesto dosáhnout svých cílů do roku 2050, bude nezbytné zcela eliminovat emise CO2. Clark dále uvedl, že, bez technologie CCS se plán EU stává stále náročnějším na provedení. Po zrušení podpory pro první velký CCS projekt ve Velké Británie nejsou v Evropě žádné CCS projekty v pokročilém stadiu.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *