Minulý týden přijaly členské státy Evropské unie návrh Komise na investici ve výši necelých 21 mld. Kč do projektů spadajících mezí klíčové v oblasti energetiky (tzv. projekty společného zájmu). Podpora půjde z programu CEF, který je určen pro financování energetických projektů.

Nejvyšší prioritu budou mít projekty, které mají zvýšit konkurenceschopnost a bezpečnost EU v oblasti dodávek energií, zejména skrze bezpečné a efektivní provozování přenosových sítí a dále projekty podporující udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Jedním z hlavních cílů EU je vytvoření moderní propojené energetické sítě.

„ CEF je jedním z těch nástrojů, které jsou přidanou hodnotu Evropské unie. Dnes přijatý návrh ukazuje, že Energetická unie je efektivní organizace, která modernizuje naše ekonomiky a připravuje je na budoucnost v souladu s cíli v oblasti klimatu a životního prostředí.“ Maroš Ševčovič, viceprezident Komise

Mezi 14 projekty, které mají být tímto rozhodnutím podpořeny je 7 z oblasti elektroenergetiky, 2 se věnují smartgrids, 2 přeshraničnímu přenosu CO2 a 3 z oblasti plynárenství. Rozdělení financování jde z většiny – 504 mil. € – na projekty z oblasti smartgrids a elektroenergetiky. Částka ve výši 10 mil. € jde na studie v oblasti CO2 a zbylých 286 mil. € do plynárenství. Návrhy na podporované projekty byly přijímány do poloviny října minulého roku.

Největší projekt oblasti elektroenergetiky se týká propojení baltické elektrické soustavy s kontinentální Evropou. V současné době jsou pobaltské republiky synchronizovány s Ruskem, což zabraňuje jejich plné integraci do trhů s elektřinou v EU.

V oblasti smartgrids se největší projekt za 91 mil. € bude věnovat modernizaci a zlepšení distribučních sítí mezi ČR a Slovenskem. Projekt bude v gesci provozovatelů DSO tedy Zapadoslovenské distribučné a E.ON distribuce.  V plynárenství se věnuje největší projekt offshore plynovodu mezi Polskem a Dánskem.

Štítky: E.ONEUČRCEF

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *