Podle predikce českého operátora trhu s elektřinou a plynem může česká energetika v následujících letech očekávat nárůst ve spotřebě elektřiny, který může být dále urychlen vyšším využitím elektrických vozidel. Ačkoliv spotřeba zemního plynu v posledních letech klesá, vyšší využití by mohl nalézt v oblasti vytápění či v dopravě.

Pohled na to, jakým směrem by se v následujících třech dekádách mohla česká energetika ubírat, přináší takzvaná Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, kterou v rámci Státní energetické koncepce ČR každoročně zpracovává ve spolupráci s MPO operátor trhu, společnost OTE.

V oblasti elektroenergetiky zpráva představuje tři rozdílné varianty budoucího vývoje – koncepční, fosilní a nízkouhlíkovou. Ty doplňuje varianta nulová, která popisuje situaci, kdy by nebyly realizovány žádné nové investice do rozvoje zdrojové základny.

Investice do obnovy a rozvoje zdrojové základy ČR
Investice do obnovy a rozvoje zdrojové základy ČR. Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu

Ve všech variantách rozvoje soustavy by mělo dojít ke značným investicím zejména v oblastech jaderné energetiky, fotovoltaických zdrojů a akumulace energie. Zřejmě nejpravděpodobnější možností je varianta koncepční, jež vychází z aktualizované státní energetické koncepce. Pro tuto variantu je charakteristický zejména další rozvoj jaderné energetiky, prolomení limitů těžby na dole Bílina a vyšší využívání obnovitelných zdrojů, které budou doplněny zdroji plynovými.

Všechny varianty rovněž počítají s výrazným nárůstem ve spotřebě elektrické energie, která by v případě znatelnějšího využívání elektrických vozidel mohla během následujících 30 let vzrůst až o třetinu vůči současným hodnotám.

Vývoj čisté spotřeby elektrické energie v ČR
Vývoj čisté spotřeby elektrické energie v ČR. Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu

Co by naopak mělo značně klesat, je saldo přeshraničního obchodu s elektrickou energií. V současné době má česká energetika jasně exportní charakter, kdy se roční hodnoty salda, tedy rozdílu mezi vývozem a dovozem elektrické energie, pohybují okolo 17 TWh (více než pětina čisté výroby elektřiny v ČR).

Vývoj salda přeshraničního obchodu s elektrickou energií
Vývoj salda přeshraničního obchodu s elektrickou energií. Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu

V případě využívání zemního plynu zpráva rovněž počítá se třemi hlavními scénáři rozvoje energetiky. Ve všech případech by měla spotřeba zemního plynu růst, a to zejména vzhledem k vyššímu využívání plynu v dopravě (CNG).

Vývoj celkové spotřeby zemního plynu v ČR
Vývoj celkové spotřeby zemního plynu v ČR. Zdroj: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu

Autor úvodní fotografie: Andrew Imanaka

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *