Česko zaostává v plnění cílů úspor energie. Vyplývá to ze zprávy o stavu cílů v oblasti energetické účinnosti, kterou dnes pro informaci dostala vláda. Podle dokumentu je ohrožen mimo jiné závazek na každoroční dosažení nových úspor ve výši 1,5 procenta objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům.

„Plánované alokace nejsou čerpány a průběžné hodnocení podaných žádostí ukazuje, že plánovaný potenciál úspor energie nebude dosahován,“ uvádí materiál, který ministrům předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Například v období od roku 2014 do roku 2016 byl podle předběžných údajů zmíněný cíl splněn pouze z 64 procent. Namísto 10,8 petajoulů (PJ) činily úspory v této oblasti necelých sedm PJ.

Zpráva podotýká, že ohrožen je také cíl modernizovat každoročně tři procenta celkové podlahové plochy budov ve vlastnictví vládních institucí. Z některých ministerstev byla totiž podle materiálu při sestavování plánu renovací zřejmá neochota úsporná opatření provádět.

„Naplňování závazku státu renovovat státem vlastněné a užívané budovy je vnímána jako méně prioritní. Jedná se však o povinnost, v jejímž naplňování má stěžejní roli stát a jeho postojem k plnění dává příklad nestátnímu sektoru ohledně zvyšování energetické účinnosti,“ dodává materiál.

ELektroměr a úspory energie
Ilustrační foto

Aliance Šance pro budovy tento měsíc uvedla, že v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) je stále k dispozici 17 miliard korun na energeticky úsporná opatření v bytových domech mimo Prahu. Důvodem jsou podle ní složité administrativní požadavky.

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád následně uvedl, že objem žádostí o dotaci na zateplení bytových domů zatím dosáhl 1,14 miliardy korun, což je zhruba třetina z první vyhlášené výzvy. Dodal, že MMR chce podmínky čerpání těchto dotací zjednodušit, přidat možnost čerpání úvěru a kromě společenství vlastníků jednotek (SVJ) zapojit do programu také bytová družstva.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *