Komise pro energetiku a životní prostředí EU britské Sněmovny lordů ve své zprávě o správě energetiky z konce minulého týdne uvádí, že pokud chce Evropská unie dosáhnout svých cílů v rámci obnovitelných zdrojů, bude potřeba tyto snahy podpořit dohledovými a vynucovacími mechanismy.

Britská parlamentní komise vyzvala Evropskou radu, aby si u Evropské komise vyžádala návrh dohledových a vynucovacích mechanismů, které zaručí dostačené úsilí členských států EU k dosažení cílů pro rok 2030.

Zpráva rovněž volá po důslednější práci britské vlády v oblasti sledování vývoje plnění vlastních energetických a klimatických cílů. Jednání vlády a její dlouhodobá strategie v oblasti obnovitelných zdrojů by rovněž měla být více jasná, aby neodrazovala potenciální dlouhodobé investory.

„Energie je kriticky důležitá v Evropě pro všechny. My všichni spoléháme na stálé a dostupné dodávky energie. Postarat se o to, aby světla v našich domovech nepřestala svítit a podniky byly zásobované energií, je klíčové. Rovněž čelíme obrovské výzvě týkající se klimatických změn. Současná historicky teplá zima je připomínkou toho, že spalování fosilních paliv má na naše klima důsledek, který musí být řešen.“

Baronka Rosalind Carol Scott, předsedkyně Komise pro energetiku a životní prostředí EU

Zabezpečení stabilních dodávek elektrické energie by podle komise měl pomoci i rozvoj kapacitních trhů. Pro podpoření jejich rozšíření komise doporučuje stanovit společné standardy pro celou Evropskou unii, rozvoj přeshraničních obchodů a vyšší úroveň spolupráce mezi členskými státy.

Zásadním cílem je tedy dle komise omezit závislost na fosilních palivech, ale přitom udržet dostatečné a dostupné dodávky elektrické energie. Otázkou však zůstává, jak těchto dvou zdánlivě protichůdných cílů dosáhnout.

Zdroj úvodní fotografie: CGP Grey

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *