Evropská unie dosáhla v období 2000 a 2014 stabilního poklesu spotřeby energie. Celková spotřeba energie se snížila z 1 133 Mtoe na 1 061 Mtoe. Plánem EU bylo přitom dosažení spotřeby energie o hodnotě 1086 Mtoe do roku 2020. Dosažená úspora je srovnatelná s celkovou spotřebou energie ve Finsku v roce 2014. 

Vývoj spotřeby energie v EU mezi lety 2000 a 2014 podrobně zkoumá nová studie od Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC). Studie rozděluje spotřebu do 4 základních skupin – budovy, služby, doprava a průmysl. Největší pokles celkové spotřeby energie byl ve zkoumaném období zaznamenán v průmyslovém sektoru, a to o 17,62 %. Znatelný pokles zaznamenaly také sektor bydlení, a to 9,52 %. Spotřeba v dopravě se zvedla o +2,21 % a největší zvýšení spotřeby zaznamenaly služby, a to až o 16,48 %. Trend zvyšování spotřeby v terciálním sektoru se očekává i do budoucna.

Dle zmíněného reportu byla doprava v roce 2014 zodpovědná za třetinu celkové spotřeby energie v Evropské unii a potvrdila tak svojí roli v energetice. Ačkoliv se celkově spotřeba v dopravě zvýšila, od roku 2007 do roku 2013 klesala a v posledním zkoumaném roce vzrostla o 1,4 %, především díky zotavující se ekonomice.
V rámci dopravy se podílí na spotřebě nejvíce silniční doprava (zde došlo k 2% nárůstu). Velký nárůst ve spotřebě zaznamenala také letecká doprava s téměř 15 %.

EU uspora EE 2
Zdroj grafu: energetická studie na https://ec.europa.eu/jrc

Z pohledu energetické úspornosti budov hrály kromě standardních faktorů, jako je počasí, velkou roli i charakteristika budovy (obálka, izolace,…) či ekonomické, sociální a kulturní vlivy. Součástí studie byly i domácí spotřebiče. Ty se v průběhu období stávaly více úspornějšími a do jisté míry tak definovaly energetickou spotřebu v oblasti budov.

Celková spotřeba energie v evropském průmyslu od roku 2008 klesá. Snížená výroba železa a oceli, která se nejvíce podílí na spotřebě energie v oblasti průmyslu, vedla k celkovému poklesu spotřeby energie o 24 %.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *