První jednání trialogu týkající se revidovaného evropského nařízení ohledně regulace trhu s elektřinou po roce 2020 se změnilo v boj o budoucnost uhelných elektráren. Evropský parlament (v trialogu jednají také zástupci Evropské komise a Rady EU) naléhal na zástupce členských států, aby byly dotace uhelným elektrárnám v Evropě zrušeny.

Jednou z nejspornějších částí nařízení je část týkající se návrhu pravidel pro kapacitní mechanismy – administrativního opatření, které zajišťuje, že konvenční výrobci elektřiny získají dotace na záložní výkon, který by se použily v případě síťového nedostatku nebo nouze. Evropský parlament i Komise nyní bojují za zpřísnění těchto pravidel. Dle jimi podporovaného návrhu by kapacitní mechanismy byly možné pouze u elektráren, které emitují méně než 550 g CO2 na kWh elektřiny, a to od roku 2025. Změnu nařízení by členské státy musely adekvátně reflektovat v domácích legislativách.

Dle portálu ENDS a zpravodaje Evropského parlamentu Krišjānise Kariņše potřebuje EU postupně rušit dotace pro elektrárny, které ovzduší znečišťují nejvíce. Vysvětlil, že Evropský parlament zastává v oblasti ochrany klimatu velmi ambiciózní přístup. Parlament a komise rovněž souhlasí s požadavkem na vypracování posouzení přiměřenosti zdrojů (resource adequacy assessment), jež by členské státy mohly používat k určení potřeby mechanismů kapacity a stanovení standardů.

Server dále informoval o postoji Rady EU. V zápisu z jednání údajně zástupci Rady prohlásili, že posouzení přiměřenosti by mělo pouze doplňovat samostatné vnitrostátní hodnocení a že kapacitní mechanismy by byly „klíčovým tématem k diskuzi“. Dle aktivistické skupiny Greenpeace Evropský parlament postupuje „zdravým rozumem“, když možnost kapacitního mechanismu poskytuje státům až jako nejzazší řešení. Schůzky trialogu budou nyní probíhat až do konce roku.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *