Evropský účetní dvůr zveřejnil na svých stránkách informaci, že provede audit zaměřený na efektivitu způsobu podpory obnovitelných zdrojů energie napříč EU. Audit bude zaměřen na způsob podpory solárních a větrných elektráren. Auditoři během své kontroly navštíví Německo, Řecko, Španělsko a Polsko.

Evropský účetní dvůr je orgánem Evropské unie, který byl založen za účelem kontroly finančních prostředků EU. Jako externí auditor EU se podílí na zlepšování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Včera oznámený audit podpory obnovitelných zdrojů bude hodnotit podobu, implementaci a monitorování národních strategií pro rozvoj fotovoltaiky a větrné energetiky od roku 2009. Auditory bude také zajímat způsob financování rozvoje těchto zdrojů jak z peněz EU, tak z veřejných rozpočtů jednotlivých států. Výstup auditu má být zveřejněn počátkem roku 2019.

EU podpoří částkou více než 100 miliard eur „chytrá“ a nízkouhlíková řešení

V programovém období 2014 – 2020 je v rozpočtu EU vyčleněno 45 miliard eur ve strukturálních a investičních fondech, které mají sloužit k podpoře přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, což v sobě zahrnuje také podporu OZE. Dalších 58,5 miliardy euro je vyčleněno na projekty v oblasti „smart“ řešení v energetice a dopravě.

Z doposud dostupných informací vyplývá, že České republiky by se audit neměl přímo dotýkat. Mezi kontrolovanými zeměmi však bude Německo, jehož schéma podpory sloužilo jako vzor při tvorbě toho českého.

Oznámení auditu přichází v době, kdy se v rámci EU intenzivně jedná o nových cílech Unie v oblasti podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě do roku 2030. Cíle do roku 2020 již v této oblasti zatím splnilo 11 členských států. Na půdě Evropského parlamentu se však již nyní ozývají hlasy, které požadují navýšení cílů do roku 2030 ze současných 27 % alespoň na 35 %.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *