Otázkám energetické bezpečnosti a energetické politiky EU se bude věnovat nové Centrum energetické politiky (CEP). Jeho činnost dnes oficiálně zahájil ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Kratochvíl a zvláštní velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška. Bartuška očekává, že práce centra pomůže porozumět tomu, jaké důsledky má energetická politika EU na bezpečnost a stabilitu v jiných částech světa.

„Primárně se zaměřujeme na energetickou politiku EU a její vztahy se stávajícími dodavateli, producenty a partnery,“ uvedl dnes koordinátor CEP Lukáš Tichý.

Úkolem týmu, jehož členové se soustředí na pět různých regionů, bude také hledat problémy, které brzdí rozvoj energetické spolupráce, i skutečnosti, které k ní přispívají.

Bartuška podotkl, že právě energetika bude v budoucnu významným tématem mezinárodních vztahů zejména kvůli tendencím vyspělého světa opustit uhlíkaté zdroje. Obchod s ropou a zemním plynem je totiž přinejmenším významnou oporou ekonomik řady zemí. Bartuška zmínil například Nigérii, Venezuelu nebo Saúdskou Arábii.

„Tyto země se ptají, co bude, až se tento plán začne naplňovat,“ řekl.

„Očekávám, že práce centra přispěje k chápání toho, jaké důsledky mají naše kroky pro zbytek světa,“ dodal.

Dalším z témat, kterému se autoři nově vzniklého centra věnují, je využívání či zneužívání energetických zdrojů teroristickými organizacemi. Dnes před slavnostním zahájením činnosti CEP pokřtili knihu Terorismus a energetika, v níž popisují strategii různých militantních a teroristických skupin na Blízkém východě a v severní Africe.

Energetika je podle jejich analýzy zneužívána k zastrašování a vydírání a v budoucnu nelze vyloučit útoky na energetický sektor přímo v Evropě.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *