Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje (IRENA) zveřejnila globální analýzu využívání aukcí jako způsobu podpory obnovitelných zdrojů (OZE). Z materiálu je patrný celosvětový trend nárůstu využívání aukčního mechanismu. V roce 2005 využilo aukce na OZE méně než 10 zemí, zatímco do poloviny roku 2016 to již bylo 67 států.

Způsob vypisování státní podpory OZE prostřednictvím aukce je jedním z klíčových faktorů, který stojí za navyšováním konkurenceschopnosti obnovitelných zdrojů. V loňském roce klesla průměrná požadovaná cena udělená v aukcích investorům do solárních elektráren na 50 USD/MWh, což je pětina průměrné ceny dosažené v 2010. Pro větrné elektrárny pak klesla průměrná cena udělená v aukcích z 80 USD/MWh v roce 2010 na loňských 40 USD/MWh.

Aukce na obnovitelné zdroje, společně s klesajícími náklady na jednotlivé technologie, legislativní podporou a usnadněním přístupu OZE k získání financování jsou hlavními faktory stojícími za akcelerací rozvoje OZE ve světě. Například státům s výhodnou geografickou polohou pro solární elektrárny se tak již podařilo stlačit cenu elektřiny z této technologie k 30 USD/MWh. Mezi tyto státy patří Chile, Mexiko nebo Spojené arabské emiráty.

Vývoj průměrné ceny udělené v aukcích solárním elektrárnám mezi lety 2010 a 2016 ve vybraných státech. Zdroj: IRENA
Vývoj průměrné ceny udělené v aukcích solárním elektrárnám mezi lety 2010 a 2016 ve vybraných státech. Zdroj: IRENA

Němci a Poláci již aukce využívají, ČR je ve stádiu úvah

V regionu střední Evropy má s aukcemi největší zkušenosti Německo. Náš západní soused již vypsal aukce pro onshore i offshore větrné elektrárny, biomasové zdroje, solární elektrárny a dokonce i pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Své zkušenosti s aukcemi má také Polsko. Na konci roku 2016 proběhla aukce pro výrobny elektřiny z bioplynu, starší instalace OZE do 1 MW a nové solární a větrné elektrárny do 1 MW. Další aukce pro OZE bude v Polsku nejspíš v první polovině roku 2018, jakmile bude polský novelizovaný systém podpory notifikován Evropskou komisí.

Vzhledem k faktickému zastavení podpory nových solárních nebo větrných parků ČR zkušenost s aukcemi pro OZE zatím chybí. Pokud v budoucnu ČR začne podporovat velké instalace OZE, bude ovšem muset k aukcím přistoupit.

Aukce jsou totiž od roku 2017  podle pokynů EU jedinou možností pro vypsání podpory pro zdroje nad 1 MW. Současný ministr průmyslu Jiří Havlíček sice uvedl, že se aukce pro obnovitelné zdroje plánují na rok 2020. Schvalovat novelu zákona o podporovaných zdrojích, ve které by měly být stanovena i pravidla pro aukce, bude ovšem až parlament vzešlý z říjnových voleb.

To, zda vůbec projde systém aukcí legislativním procesem, případně jaká bude podoba jeho podoba, tak bude záviset na tom, zda bude nové složení poslanecké sněmovny podpoře OZE nakloněno.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *