Velká Británie, Francie, Holandsko, Malta a Lucembursko mají problémy v dosažení cílů, které stanoví EU o obnovitelných zdrojích. Do roku 2020 má mít Evropa jako celek podíl obnovitelných zdrojů 20 % na hrubé spotřebě energie.

Evropská Komise k tomu dodala, že tyto státy při zachování současného stavu nesplní závazné cíle a měly by proto revidovat svoji politiku týkající se obnovitelných zdrojů. Díky tomu se mohou dostat zpět na úroveň, která zajistí splnění závazných cílů. Report Evropské komise z tohoto úterý ukládá státům, aby posoudily zda je podpora OZE dostatečná a efektivní (report ke stažení v zip. zde).

Cíle Evropské Unie, které zavádí společný milník 20 % energie z obnovitelných zdrojů, byl přijat v roce 2009.

„Jmenované státy mají na dosažení cílů stále ještě pět let času. Za Evropskou komisi neříkáme, že cílů nedosáhnou. Pouze připomínáme, aby jmenované státy zvážily svoji koncepci a případně ji upravily, protože v současné době hrozí, že cílů nebude dosaženo“

I přesto je většina ostatních států EU na dobré cestě k tomu, aby předurčených cílů dosáhly. Švédsko, Dánsko a Estonsko mají dokonce potenciál, aby tento cíl překročily.

Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě OZE, který zahrnuje i energii na vytápění a energii v dopravě, ve Velké Británii dosáhl v roce 2013 pouze 5,1 %. Přitom musí Británie dosáhnout 15 % v roce 2020.

„Velká Británie je na dobré cestě, aby dosáhla závazných cílů a již nyní má za sebou značný pokrok. V roce 2005 měla podíl obnovitelných zdrojů pouze 1,4 %. V roce 2013 to je již 5,1 %,“
Tisková mluvčí oddělení pro Energetiku a klimatické změny Velké Británie

Předpokládaný rozvoj OZE
Předpokládaný rozvoj OZE dle Evropské komise

Evropská komise v předložené zprávě zjistila, že v roce 2013 EU jako celek zajistila 15,3 % energie z obnovitelných zdrojů, což je dobrý předpoklad pro to, aby byly dosaženy cíle pro rok 2020.

„Zpráva opět prokázala, že EU je v rozvoji obnovitelných zdrojů velice pokročilá, a že Evropě obnovitelné zdroje prospívají. Máme třikrát víc elektřiny z obnovitelných zdrojů na osobu než kdekoliv jinde na světě,“
Miguel Arias Cañete, evropský komisař pro energetiku a klima

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *