Stávající iniciativa Komise v oblasti plynárenské konektivity ve střední a jihovýchodní Evropě bude doplněna o spolupráci v oblasti trhů s elektřinou, energetické účinnosti a rozvoji OZE. Ministři zemí podepsali memorandum o porozumění, které obsahuje seznam prioritních projektů, které mají sloužit k propojení místních elektrických trhů a zvýšit podíl OZE v energetických mixech daných států.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, který je zároveň odpovědnou osobou za Energetickou unii, evropský komisař pro energetiku Miguel Arias Caňete a mistři energetiky 9 zemí EU a 8 smluvních stran Energetického společenství se potkali minulý týden v Bukurešti a souhlasilil s posílením jejich regionální spolupráce.

Spolupráce v rámci iniciativy Komise v oblasti plynárenské konektivity ve střední a jihovýchodní Evropě (CESEC), která byla zahájena v roce 2015, začíná pomalu plnit svůj účel. Zejména zvyšováním solidarity a umožněním bezpečnějších dodávek plynu k obyvatelům a průmyslu v celém region. Komisař Caňete vyzdvihl ochotu zúčastněných stran se do projektu zapojit a rozumné využití fondů EU, díky čemuž bude možno dokončit energetickou infrastrukturu v regionu. Podle něj přispěje rozšíření spolupráce CESEC mimo plynárenství k tomu, že dojde ke zvýšení konkurence, poklesu cen a zároveň k dekarbonizaci místních ekonomik.

Ministři podepsali memorandum o porozumění, které doplňuje stávající iniciativu CESEC. Toto memorandum obsahuje společný přístup v oblastech trhů s elektřinou, energetické účinnosti a rozvoji OZE. Zároveň zahrnuje seznam prioritních projektů, které mají sloužit k propojení místních elektrických trhů a zvýšit podíl OZE v energetických mixech daných států.

 “Spolupráce v rámci CESEC se ukazuje jako úspěšná, což dokazuje, že solidarita je řešením. Zejména díky rychlým úspěchům v oblasti plynu nyní rozšiřujeme spolupráci na oblast elektřiny, obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Tak budou pokryty všechny rozměry této energetické solidarity, což je Energetická unie. Jsem vděčný všem, kteří se zapojili a pomohly dovést projekt k úspěšnému konci. Je to pozitivní a silný vzkaz občanům v region a přínosy přesahují energetické systémy.” Maroš Šefčovič

Kromě toho byla podepsána dohoda o grantu v rámci programu CEF pro terminál LNG v chorvatském Krku. Ministři potvrdili své závazky o rychlém dokončení prioritních projektů v plynárenství a přijaly aktualizovaný akční plán pro trh s plynem a jeho regulací. Dále byly ustanoveny dvě nové pracovní skupiny pro provozovatele plynárenských přenosových soustav. Jedna pro realizaci zpětného toku na Trans-balkánském plynovodu a druhá pro takzvaný “Vertikální koridor”, který povede mezi Bulharskem, Řeckem, Rumunskem a Maďarskem.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *