Britský úřad pro jadernou energii (UKAEA) a organizace ITER budou v následujících letech spolupracovat na rozvoji technologie dálkové manipulace, která bude nezbytná pro údržbu komponentů tokamaku ITER. V průběhu následujících pěti let obě strany investují o společného projektu shodně 5 milionů eur.

Testování dálkové manipulace bude probíhat v centru pro dálkové aplikace v náročných prostředích (RACE) spadajícím pod britský úřad. Centrum RACE provádí výzkum a vývoj v oblasti robotiky a autonomních systémů v sektorech s náročným prostředím. Kromě oblasti jaderného štěpení a fúze se RACE věnuje i sektorům petrochemie, vesmírného průzkumu, stavebnictví či těžby.

„UKAEA je i nadále odhodlána pracovat na realizaci projektu ITER, pomáhat podporovat průmysl pro zabezpečení obchodní spolupráce s programem ITER a udržovat partnerství se všemi zúčastněnými stranami, a dodat tak nové technologie a procesy nezbytné pro úspěch. Hostit testovací zařízení ITER pro dálkovou manipulaci poskytuje vynikající příležitost jak propojit know-how UKAEA s technickými odborníky organizace ITER, podporované průmyslem.“

Martin Townsend, vedoucí rozvoje obchodu u UKAEA

Podle Spencera Pitchera, vedoucího divize dálkové manipulace a radioaktivních materiálů u ITERu, je vzájemná spolupráce výhrou pro obě strany. Vědci a inženýři ITERu v současné době pracují na návrhu komponentů, jež budou vyžadovat vzdálené zacházení a testování ve spolupráci s centrem RACE může významně snížit budoucí rizika projektu.

„V centru RACE máme přístup k vynikajícímu novému zařízení ve fúzní laboratoři, která je zaměřená na dálkové ovládání a nabita odborníky se zkušenostmi plynoucími z dlouhodobého provádění podobných úkolů na fúzním projektu JET,“ řekl Pitcher.

První svého druhu

ITER se má po svém dokončení stát největším tokamakem na světě a zároveň prvním fúzním reaktorem, který vyrobí více energie, než spotřebuje. Organizace ITER je mezivládní organizace, jež vznikla v roce 2006 na základě mezinárodní dohody mezi Čínou, Euratomem, Indií, Japonskem, Jižní Koreou, Ruskem a Spojenými státy, přičemž na projektu samotném spolupracuje na 35 zemí.

S projektovou cenou 15 miliard dolarů a velkým množstvím složitých komponent by ITER bez společného úsilí mohl být realizován jen stěží. Každá z členských zemí přispívá do projektu nejen svými výzkumnými pracovníky s nadějí, že potenciální přínosy budou sdílet všichni.

Zdroj úvodní fotografie: RACE

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *