Čína musí zvýšit instalovaný výkon jaderných elektráren, aby země splnila klimatické cíle dané Pařížskou klimatickou dohodou. Instalovaný výkon jaderných elektráren se musí do roku 2050 zvýšit na 554 GWe. S informací přišel Energetický výzkumný institut spadající pod Národní rozvojovou a reformní komisi.

Pařížská klimatická dohoda, která vstoupila v platnost v listopadu 2016, má za cíl omezit do roku 2100 celosvětový nárůst teploty na méně než 2 °C. Cílem dohody je také snaha omezit nárůst teploty na méně než 1,5 °C.

Výzkumní pracovníci z čínského Energetického výzkumného institutu analyzovali potřebná instalovaný výkon jaderných elektráren do roku 2050 pro realizaci cíle 1,5 °C. Výzkum byl zaměřen i na proveditelnost, potřebná opatření a případné potíže.

Čínský instalovaný výkon jaderných elektráren se bude muset zvýšit z 26 GWe v roce 2015 na 554 GWe v roce 2050, uvedla zveřejněná studie. Podíl jaderné energie v energetickém mixu země se bude muset v tomto období zvýšit ze 3 % na 28 %. Studie poznamenala, že na konci srpna roku 2017 bylo v Číně v provozu 37 reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 35,8 GWe. V tu samou dobu bylo ve výstavbě dalších 19 reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 22,1 GWe. Dalších 290 reaktorů bude muset být postaveno, aby se přidalo dalších 361-433 GWe instalovaného výkonu dle velikosti postavených reaktorů.

„Jen v případě, že další jaderné reaktory budou mít v budoucnosti instalovaný výkon podobný reaktorům CAP1400 a roční provozní dobu kolem 7500 hodin, může být požadavek 1,5 °C jadernou energetikou v Číně splněn,“ uvádí studie.

Navýšení lidských zdrojů a masivní investice

K dosažení tohoto růstu instalovaného výkonu jaderných elektráren musí být ročně vybudováno deset reaktorů až do roku 2046. Tři hlavní výrobní základny Číny mají v současné době výrobní kapacitu na deset až dvanáct reaktorů ročně, jak uvádí studie. Stavební kapacita v zemi by se však měla do budoucna zdvojnásobit. Pracovní síla potřebná k provozování jaderných elektráren by se musela do roku 2050 zvýšit na desetinásobek.

Studie uvádí, že na výstavbu až 433 GWe v instalovaném výkonu jaderných reaktorů bude zapotřebí celkové investice ve výši 1 300 miliard dolarů (29,5 bilionů korun). Studie předpokládá cenu 2 867 dolarů (65 000 korun) za kW. Na základě investic do nových reaktorů v posledních letech je celková investiční poptávka do roku 2050 proveditelná.

„Pokud do roku 2050 bude přibližně 21 % čínské elektrické energie vyráběno z jaderné energie, tak jaderná a obnovitelná energie bude v energetickém mixu představovat více než 80 %. V takovém kontextu by celkový instalovaný výkon jaderných elektráren měl dosáhnout 415 GWe,“ uvádí studie.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *