Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) schválil prodloužení provozní licence pro 3. blok jaderné elektrárny Rovno o 20 let. Jaderný blok tak může být komerčně využíván až do prosince 2037. Státní inspektor již prodloužil provozní licence 1. a 2. bloku v prosinci 2010.

Předseda představenstva Státního inspektorátu jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU – State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine) Grigory Plachkov uvedl, že schvalovací proces pro prodloužení provozní licence sleduje energetickou strategii Ukrajiny do roku 2035.

„Ukrajina má v tomto směru pozitivní zkušenosti. Jaderným blokům Rovno 1 a 2, Jižní Ukrajina 1 a 2, a Záporoží 1, 2 a 3 byly prodlouženy provozní licence,“ uvedl Grigory Plachkov.

Oleg Zelyoniy, vedoucí oddělení jaderných zařízení ve Státním vědeckém technickém centru pro jadernou a radiační bezpečnost, předložil zprávu o jaderné a radiační bezpečnosti z pravidelné kontroly bezpečnosti 3. bloku jaderné elektrárny Rovno. Zpráva bere v úvahu doporučení od Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a Západoevropské asociace jaderných regulačních orgánů (WENRA). Zpráva neuváděla nedostatky, které by stály v cestě prodloužení provozní licence pro 3. blok jaderné elektrárny Rovno.

Pavel Pavlyšin, generální ředitel jaderné elektrárny Rovno, načrtl opatření, která byla přijata k prodloužení životnosti bloku. Doposud byla přijata všechna opatření až na jedno. Opatření vzešla z doporučení MAAE a WENRA.

Opětovné spuštění 3. bloku jaderné elektrárny Rovno bylo naplánováno na 24. července.

Ukrajina v současné době komerčně provozuje 15 jaderných bloků v čtyřech jaderných elektrárnách – Chmelnická, Jižní Ukrajina, Rovno a Záporoží. Provozovatelem všech jaderných bloků je státní společnost Energoatom. Energoatom provozuje celkem 13 jaderných reaktorů VVER-1000 a 2 jaderné reaktory VVER-440 s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 13 835 MWe.

Úvodní fotografie: Ukrajinská jaderná elektrárna Rovno, zdroj: RNPP

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *