O jaderné elektrárně Olkiluoto se na tomto serveru většinou zmiňujeme v souvislosti s výstavbou nového třetího bloku. Ve Finsku se však nyní zaměřuje pozornost i na dva již provozované bloky této elektrárny. Podle informací agentury Reuters totiž vše směřuje k prodloužení licence na jejich provozování až do roku 2038.

Podle ředitele energetického odboru finského ministerstva hospodářství, je pravděpodobné, že dojde k prodloužení životnosti obou již provozovaných reaktorů elektrárny Olkiluoto o 20 let. Současné povolení k provozu přitom končí oběma blokům již letos.

„Všechny základní předpoklady se zdají být naplněny. K definitivnímu rozhodnutí dojde pravděpodobně v září nebo říjnu,“ upřesňuje ředitel energetického odboru Riku Huttunen.

První dva reaktory elektrárny Olkiluoto byly uváděny do provozu mezi lety 1978 a 1980. V součtu mohou tyto dva bloky finské jaderné elektrárny dodávat do sítě výkon 1770 MW. Výkon třetího aktuálně dokončovaného bloku je pak 1600 MW.

Během minulého týdne finský regulační úřad (STUK) podpořil žádost provozovatele obou bloků společnosti TVO o prodloužení licence o 20 let. Podmínkou prodloužení provozu je podle finského regulátora povinnost úspěšné absolvování tlakových zkoušek nádoby reaktoru každých 8 let počínaje rokem 2019. Finální slovo při rozhodování o prodloužení licence na provoz bloků bude však mít finská vláda, doplňuje Huttunen.

{"country":"FI","type":"PIE","from":"2017-01-01","to":"2017-12-31","caption":"Lo\u0148sk\u00fd finsk\u00fd energetick\u00fd mix","url":"https:\/\/energodock.cz\/energodock\/get_electricity_shares.php","source":"shortcode","start_date":"2017-01-01","end_date":"2017-12-31"}

Prodloužení licence původních bloků jaderné elektrárny Olkiluoto a výstavba nového bloku má Finsku pomoci ke snížení emisí skleníkových plynů a vyřazení uhelných elektráren z energetického mixu země do roku 2030. Jádro má také přispět k omezení rostoucí závislosti na importu elektřiny do Finska, který od roku 2010 vykazuje růstový trend.

Výroba elektřiny ve Finsku je dlouhodobě deficitní. V loňském roce přesáhl čistý import elektřiny do Finska 20 TWh, v roce 2010 to přitom bylo přibližně o polovinu méně. Zdroj: energia.fi
Výroba elektřiny ve Finsku je dlouhodobě deficitní. V loňském roce přesáhl čistý import elektřiny do Finska 20 TWh, v roce 2010 to přitom bylo přibližně o polovinu méně. Zdroj: energia.fi

Finsko jako inspirace pro ČR?

Prodloužení životnosti bloků finské jaderné elektrárny dal do souvislosti s českým přístupem k jádru investor, analytik a expert na energetický sektor Michal Šnobr. Šnobr je dlouhodobě hlasitým kritikem úvah o výstavbě nový jaderných bloků v ČR.

František Heczko, jaderný expert, jenž mimo jiné řídil uvádění do provozu zatím poslední spuštěné české jaderné elektrárny Temelín, však ve své odpovědi Šnobra upozorňuje, že finové nejenom prodlužují licence stávajících bloků, ale také budují nové jaderné zdroje.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *