Výstavba nového jaderného bloku ve francouzské elektrárně Flamanville se může prodloužit až o dalších 6 měsíců v návaznosti na rozhodnutí místního úřadu pro jadernou bezpečnost, který prověřuje několik, potenciálně nevyhovujících, svarů. Rozhodnutí by mělo padnout v květnu tohoto roku na základě konzultací expertní komise.  

Další hrozba prodloužení výstavby a s ním spojené navýšení nákladů na dostavbu se vznáší nad jadernou elektrárnou Flamanville. Důvodem mají být opět vadné svary, konkrétně osm svarů, které stále nebyly finálně schváleny ze strany francouzského úřadu pro jadernou bezpečnost.

Podle zástupce úřadu pro jadernou bezpečnost, kterého citoval server montelnews.com, bude nutné, aby provozovatel elektrárny, společnost EDF, přesvědčivě prokázal, že jsou svary skutečně v pořádku a splňují veškeré podmínky bezpečnosti. V opačném případě nebude možné vydat autorizaci k uvedení elektrárny do provozu v požadovaném termínu, čímž dojde k posunutí harmonogramu dostavby.

„Bylo mi řečeno, že k případným opravám svarů bude nezbytné vyhradit nejméně šest měsíců. Pokud tedy ke svarům vydáme negativní stanovisko, což ale zatím není rozhodnuto, je velice nepravděpodobné, že budou svary opraveny před koncem roku 2019.“ Bernard Doroszczuk, předseda ASN

Některé problematické svary na novém bloku elektrárny Flamanville již byly opraveny, nicméně u těchto osmi svarů se EDF pouze chystá doložit, že svary jsou v pořádku a vyhovují potřebným bezpečnostním normám.

Provozovatel elektrárny nicméně tvrdí, že svary jsou v pořádku a nepotřebují žádné opravy. Dle ASN je z hlediska případných oprav problematický zejména jeden z osmi prověřovaných svarů, který je umístěn mezi dvěma stěnami reaktorové nádoby.

Flamanville
Další EPR k jaderné elektrárně Flamanville ve Francii nejsou prioritou

Prodlužování výstavby a zvyšující se náklady JE Flamanville

V případě jaderné elektrárny Flamanville se nejedná o první prodloužení výstavby. V roce 2007, kdy výstavba nového bloku započala, měla být dostavba hotová v roce 2012, přičemž k dnešnímu dni elektrárna stále nebyla uvedena do provozu. Mezitím se současně ztrojnásobil původní rozpočet dostavby.

Dle aktuálního plánu by měla být jaderná elektrárna uvedena do komerčního provozu ve druhém čtvrtletí roku 2020. Skutečné datum však bude záviset na výsledku rozhodnutí o problematických svarech. Lze doplnit, že ani tento termín nemusí být konečným – zatímco v polovině loňského roku byly plánovány horké zkoušky reaktoru do konce roku 2018, dle posledních zpráv budou provedeny až v únoru tohoto roku.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *