Plány na spuštění nové francouzské jaderné elektrárny Flamanville jsou podle zdejšího regulátora velice těsné. Jaderná elektrárna by měla být spuštěna ke konci roku 2018. Připojení do sítě by mělo následovat o cca půl roku později, najetí na plný výkon je pak v plánu na listopadu roku 2019.

V Evropě je aktuálně rozestavěno pouze několik jaderných elektráren, proto je spuštění každé z nich poměrně pečlivě sledováno. O to víc, když se jedná o model EPR, jehož dostavby se v Evropě výrazně podepsaly na finanční situaci společnosti Areva, která je dodavatelem tohoto typu reaktoru.

Jednou z elektráren, kde má být EPR spuštěn, je francouzská elektrárna Flamanville. Ta sice měla dodávat elektřinu do sítě již v roce 2012, ale průtahy při stavbě způsobily, že na své spuštění stále čeká. Navíc podle slov zástupce francouzského regulačního úřadu je harmonogram velice těsný a tudíž je možné, že bude datum spuštění opět odsunuto.

Hlavním otazníkem jsou podle informací agentury Reuters bezpečností testy, které jsou naplánovány na polovinu roku 2018. Tyto testy budou zejména důležité, protože v reaktorové nádobě byla v roce 2015 nalezena místa s vyšším obsahem uhlíku, což má vliv na její bezpečnost.

Flamanville výstavba EPR reaktoru. Autior: schoella
Flamanville výstavba EPR reaktoru. Autior: schoellaa

Kvůli těmto anomáliím bude muset být do roku 2024 vyměněno víko reaktorové nádoby, pokud provozovatel novými testy neprokáže, že problém z bezpečnostního hlediska odstranil.

„Pokud vezmeme v úvahu plán EDF a veškeré požadavky, které ještě musí být splněny, je harmonogram pro Flamanville velice těsný“.
Thierry Charles, ředitel sekce jaderné bezpečnosti francouzského regulátora

Thierry Charles zároveň uvedl, že víko reaktorové nádoby je co do bezpečnosti stále v povolených mezích. Pro spuštění reaktoru jsou podle něj rozhodující právě bezpečnostní testy, které mohou odhalit další problémy.

Flamanville je sice jednou z prvních elektráren typu EPR, přesto je nutné uvést, že je již více než pět let za svým původním harmonogramem. Dalším problémem výstavby je její rozpočet. Původní plán se pohyboval na úrovni 3 mld. EUR. Nyní přesahuje 10 mld. EUR. Tyto údaje navíc nemusí být konečné.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *