Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) dokončila bezpečnostní prověrku prvního jordánského jaderného reaktoru před jeho uvedením do běžného provozu. Jordánský výzkumný a výcvikový reaktor (JVVR) ukončil svůj zkušební provoz a podle jeho korejského dodavatele je kompletní.

Integrované hodnocení jaderné bezpečnosti výzkumných reaktorů proběhlo v období mezi 4. až 8. prosincem mezinárodním týmem expertů na jadernou bezpečnost z vídeňské agentury (MAAE) a dalšími zástupci z pěti zemí, které provozují výzkumné reaktory. Hodnotící misi provedla MAAE na žádost Jordánska s cílem deklarovat bezpečnost reaktoru na základě bezpečnostních standardů MAAE.

Zasedání expertů MAAE s odborníky z Jordánské komise pro atomovou energii; Zdroj: Jordan Atomic Energy Commission
Zasedání expertů MAAE s odborníky z Jordánské komise pro atomovou energii. Zdroj: Jordan Atomic Energy Commission

Vedoucí týmu mezinárodní kontrolní mise Amgad Shokr řekl, že kontrolní tým MAAE přezkoumal na základě výsledků ze zkušebního provozu a přípravné fáze programy bezpečnosti jordánského výzkumného reaktoru. „Tým předložil Jordánské komisi pro atomovou energii doporučení a návrhy pro zlepšení provozní bezpečnosti, které zahrnují například oblasti řízení provozu, školení zaměstnanců, řízení jejich kvalifikací, údržby reaktoru a zajišťování provozní radiační ochrany,“ řekl Shokr.

Greg Rzentkowski, ředitel divize pro bezpečnost nových jaderných zařízení pod MAAE, pochválil Jordánsko za postup, kterého dosáhlo při zavádění výzkumného jaderného programu. „Je třeba podotknout, že cesta od výstavby po operativní fázi není u jaderného zařízení nikdy snadná. Tyto úspěšné snahy budou pokračovat v zavádění systému managementu a demonstrovat skutečnost, že provozní personál je dostatečně kvalifikovaný, ale zároveň i potvrdí realizovaná bezpečnostní opatření,“ tvrdí Rzentkowski.

Reaktor je připraven k provozu

Jordánský výzkumný reaktor disponuje tepelným výkonem 5 MW a je stejného typu jako již provozovaný výzkumný reaktor HANARO. Byl vybudován pro Jordánskou komisi pro atomovou energii konsorciem pod vedením Korejského výzkumného institutu pro atomovou energii spolu se společností Daewoo. Reaktor je umístěn na Jordánské univerzitě vědy a technologií v Irbidu. Výstavba reaktoru byla zahájena v roce 2010 a korejské Ministerstvo vědy, ICT a budoucího plánování stanovilo termín dokončení na 7. prosince 2016.

Reaktor bude využíván pro výzkum a vývoj, stejně jako pro vzdělávání a odbornou přípravu. Kromě akademických činností hodlá provozovatel reaktor použít k výrobě radioizotopů, které najdou uplatnění ve zdravotnictví a průmyslu. Stejně jako je JVVR úplně prvním jordánským reaktorem, je zároveň i prvním reaktorem, který Korea vyvezla. Koreou vyprojektované energetické reaktory jsou také ve výstavbě na elektrárně Barakah ve Spojených arabských emirátech.

KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) – korejská energetická společnost stoprocentně vlastněná jihokorejskou firmou KEPCO. V současnosti disponuje 11 103 zaměstnanci a její hodnota je 40 miliard euro. Společnost provozuje 24 jaderných elektráren s instalovaným výkonem 21,7 GW, 35 vodních elektráren (607 MW), 16 přečerpávacích elektráren (4,7 GW) a 7 elektráren založených na obnovitelných zdrojích (115 MW). Její nejmodernější návrhy reaktorů APR-1000 a APR-1400 jsou již ve výstavbě (Shin-Kori) a další se plánují. Společnost se mimo jiné uchází i o projekt plánované dostavby EDU a ETE na území ČR.

Plánovaná výstavba reaktorů APR; Zdroj: KHNP
Plánovaná výstavba reaktorů APR; Zdroj: KHNP

Výzkumný reaktor oficiálně otevřel jordánský premiér Hani al-Mulki, jménem krále Abdulláha II. Ceremoniálu se zúčastnil i korejský ministr pro vědu Choi Yang-hee. Choi řekl, že jeho země bude „proaktivně podporovat“ provoz jaderného reaktoru a může být i „budoucím partnerem Jordánska při zavádění jaderných energetických reaktorů a technologickém rozvoji“.

V březnu 2015 podepsalo Rusko a Jordánsko mezivládní dohodu o spolupráci při výstavbě a provozu dvou reaktorů VVER-1000 v centrální oblasti Jordánska. V září, Sergej Kirienko, generální ředitel ruské státní společnosti Rosatom řekl, že studie proveditelnosti projektu výstavby dvou nových jaderných bloků bude zahájena v září příštího roku.

Zdroj úvodní fotografie: Korea Atomic Enery Research Institute

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *