Nový školící program zaměřený na ochranu jaderných zařízení proti kybernetickým útokům byl představen Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Kurz byl připraven za pomoci amerického Ministerstva energetiky, americké Národní správy pro jadernou bezpečnost a hostila jej Národní laboratoř v Idahu. Zahajovací kurz, Ochrana systémů na počítačové bázi v režimu jaderné bezpečnosti, se uskutečnil tento měsíc.

Dvoutýdenní program, který nabídl výcvik „nejlepší praxe“ v počítačové bezpečnosti, absolvovalo 37 účastníků ze 13 zemí. Účastníci si mohli ověřit své schopnosti na simulátorech nejmodernějších digitálních systémů běžně využívaných v jaderných zařízeních.

Při přípravě kurzu, experti na kybernetickou bezpečnost z MAAE a Národních laboratoří amerického Ministerstva energetiky (Národní laboratoře Idaho, Pacifické severozápadní národní laboratoře a Národní laboratoř v Los Alamos) navrhli výukové prostředí kopírující vybavení, které lze typicky najít v jaderných zařízeních.

Kaskáda plynových odstředivek pro obohacování uranu íránského jaderného zařízení byla pravděpodobně jedním z cílů kybernetického útoku pomocí malware Stuxnet. Autor: US Department of Energy

„Každý se zodpovědností za jadernou bezpečnost musí důkladně porozumět zranitelným místům ve svých systémech. Musí vědět jak předcházet a zmírňovat rizika možného kybernetického útoku na tyto systémy,“ uvedl Raja Adnan, ředitel divize jaderné bezpečnosti pod MAAE. „MAAE poskytuje nabídku vzdělávacích kurzů v oblasti počítačové bezpečnosti, aby pomohla zajistit, že vlády a organizace mají nezbytné technické, regulatorní a ostatní nástroje k úspěšnému boji v případech, že budou čelit vysoce zkušenému protivníkovi.“

Simulační prostředí „Cyber range“

MAAE zřídila Rakouský institut technologií pro vývoj speciálního virtuálního IT výcviku a simulační platformu, která simuluje extrémně citlivý průmyslový řídicí systém. Toto prostředí nazvala „Cyber range“ a umožňuje navrhovat nové technologie, nástroje a procesy k obraně proti kybernetickým hrozbám a simulovat, testovat a trénovat v realistickém prostředí. Prostředí bylo vyvinuto v reakci na rostoucí digitalizaci a vytváření sítí průmyslových řídicích systémů pro jaderné elektrárny.

Útok na íránské jaderné zařízení pomocí malware Stuxnet v roce 2010 dokládá fakt, že jaderná zařízení jsou cílem kybernetických útoků a že tyto útoky mohou vést až k fyzickému poškození zařízení.

Zdroj úvodní fotografie: INL

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *