Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) uspořádala první regionální tréninkový kurz pro obsluhy tlakovodních reaktorů (PWR) na Středním východě. Ve spolupráci s americkou univerzitou Sharjah ve Spojených arabských emirátech se na půdě Inženýrské fakulty (College of Engineering) uskutečnil v termínu mezi 19. a 23. únorem výukový kurz, kterého se zúčastnilo více než 20 účastníků z osmi členských států MAAE.

Vídeňská agentura v pondělí sdělila, že rozvoj národního programu pro využití atomové energie vyžaduje systematický a dlouhodobý trénink pro získání kvalifikovaných jaderných profesionálů. Z toho důvodu vzniká potřeba rozvoje a aktualizace stávající postupů jaderného vzdělávání a programu odborné přípravy.

Plnorozsahový simulátor JE Dukovany je téměř přesnou kopií skutečné blokové dozorny. Operátorům umožňuje nacvičovat likvidace nehod v autentickém prostředí. Zdroj: ČEZ

Za podpory oblasti rozvoje lidských zdrojů v členských státech využívá MAAE počítačové simulátory pro aktivní trénink budoucích jaderných odborníků. Tato zařízení dovedou simulovat provozní podmínky na jaderné elektrárně a také studenty naučit „co dělat“ v průběhu výkonových změn, spouštění a odstavování chladicích čerpadel, vyvedení parní turbíny na nominální otáčky a její odstavení nebo manipulace s regulačními tyčemi.

„Vzhledem k bohatým zkušenostem a množství nástrojů MAAE je naše spolupráce s agenturou pro úspěch těchto kurzů nezbytná. Výcvikový kurz úspěšně vyučuje účastníky s tím, že v budoucnosti budou oni sami instruktory,“ uvedl Wallid Metwally, docent a proděkan na Inženýrské fakultě.

Tato tréninková zasedání také školí účastníky z oblasti technických postupů pro zajištění reaktorové bezpečnosti v průběhu nehod. Podle vyjádření MAAE vypovídají první ohlasy účastníků kurzu o tom, že studenti problematiku plně chápou a mohou své znalosti plnohodnotně aplikovat.

Bloková dozorna JE Dukovan. Zdroj: ČEZ

Tatjana Jeremovic, technický dozor ze sekce technologického vývoje jaderné energie v rámci MAAE sdělila: „Tyto kurzy jsou vhodné především pro operátory, techniky údržby, dodavatele, zaměstnance dozoru, studenty a inženýry. Spolu s dalšími pěti regionálními kurzy uskutečněnými v minulém roce se dohromady podařilo zaškolit 125 odborníků z celkem 20 členských států.“

Uskutečněním prvního regionálního kurzu v Sharjah by podle MAAE mělo pomoci výzkumným a vývojovým institucím, univerzitám, provozovatelům a regulačním orgánům v zemích, které zvažují zařadit jadernou energii do svého energetického mixu.

Zdroj úvodní fotografie: University of Sharjah

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *