Švédská energetická společnost Vattenfall, nemá žádné zákonné důvody žádat po Americkém arbitrážním soudu odškodnění od Berlína ve výši 4,7 miliardy euro (přibližně 120,2 miliardy Kč), za příkaz k zastavení výroby z jaderných elektráren. Uvedla to německá vláda ve svém dopise.

V úterý agentura Reuters zaznamenala dopis adresovaný německému zákonodárci, který se dotazoval na postoj vlády ohledně pokusů společnosti Vattenfall o náhradu škody u Mezinárodního centra pro řešení sporů v oblasti investic (ICSID), které má sídlo ve Washingtonu D.C.

V roce 2016 rozhodl německý nejvyšší soud, že provozovatelé mají právo požadovat omezenou náhradu škody od německé vlády za uspíšené odstavení jaderných elektráren po havárii v japonské elektrárně Fukušima.

Stížnost byla podána již v roce 2012

Jako neněmecká společnost se Vattenfall jako první obrátila na ICSID v roce 2012 se stížností proti německému státu.

Provozovatelé E.ON, RWE a Vattenfall žalují německou vládu, přičemž argumentují, že rozhodnutí o uzavření všech JE do roku 2022 je způsobem vyvlastnění.

„V probíhajícím rozhodčím řízení ve věci Vattenfall vs. Spolková republika Německo spolková vláda požadovala, aby arbitráž byla zamítnuta,“ napsal v dopise datovaném 21. dubna, náměstek ministra financí, Thomas Bareiss.

Jaderná elektrárna Fukušima

Poukazuje na nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) v podobném případě. Berlín uvádí, že rozhodování soudu mimo zemi EU ve sporech mezi společností a členským státem EU je neplatné.

V březnu ESD rozhodl v rozhodčí doložce, které jsou společné téměř 200 investičním dohodám mezi členskými státy EU, že porušují právo EU a zpochybňuje takové a jim podobné dohody, které by zasáhly evropský blok jako celek.

ESD zjistil, že přiznání náhrady škody v roce 2012 holandskému pojistiteli Achmea ze Slovenska v rámci dvoustranné investiční smlouvy zděděné ještě z bývalého Československa porušilo právo EU.

Vattenfall, který očekává rozhodnutí americké agentury ICSID ještě v letošním roce, uvedl, že rozhodnutí Evropského soudního dvora nemá efekt na probíhající řízení proti Německu.

Smlouva byla uzavřena i se samotnou EU

„Na rozdíl od případu Achmea je tato procedura založena na Smlouvě o Evropské energetické chartě. Smlouva byla podepsána nejen všemi členskými státy a třetími zeměmi, ale také samotnou EU,“ uvedla nejvyšší tisková mluvčí společnosti Vattenfall, Sandra Kuhbergerová.

Německo také odmítlo požadavky provozovatelů na kompenzace jako neopodstatněné. Argumentuje tím, že jeho rozhodnutí o ukončení jaderné energetiky bylo oprávněné, protože rizika jaderné energetiky se po fukušimské havárii v roce 2011 změnila. Názor o vysokém riziku jaderné energetiky sdílí i většina německých voličů.

„Vattenfall nezpochybňuje rozhodnutí Německa o odstoupení od jaderné energetiky. Ale trváme na obdržení kompenzací za finanční ztráty způsobené naší společnosti,“ dodává Kuhbergerová.

Jaderná elektrárna Kruemmel; Zdroj: Vattenfall

Vattenfall, který vytváří většinu svého obratu v německých aktivech, musel permanentně ukončit provoz reaktorů Kruemmel a Brunsbuettel na severu Německa již v roce 2011, když německá vláda rozhodla o uzavření starých reaktorů a urychlení ukončení provozu těch zbývajících.

ICSID odmítla komentovat jakékoliv možné dopady dřívějších rozhodnutí Evropského soudního dvora s tím, že nedisponuje souhlasem ostatních stran k odhalení dalších informací o stavu řízení.

Úvodní fotografie: Jaderná elektrárna Brunsbuttel; Zdroj: Vattenfall

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *