Švédský úřad pro jadernou bezpečnost (SSM) v úterý předložil vládě pozitivní stanovisko ve věci udělení licence pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu a zařízení na jeho zpracování. Úřad již na začátku loňského roku předběžně posvětil vybudování zařízení pro zapouzdření odpadu. Své stanovisko vládě předložil i soud posuzující dopad na životní prostředí, který žádá podrobnější dokumentaci.

Žádosti k vybudování prvního úložiště jaderného odpadu v zemi, spolu se zařízením na jeho zapouzdření a rozšířením dočasného skladu, podala společnost Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), která má ve Švédsku na starost nakládání s radioaktivním odpadem, již na jaře roku 2011.

O vybudování zařízení rozhodne švédská vláda, která tak učiní na základě stanoviska tamního úřadu pro jadernou bezpečnost a soudu posuzujícím záležitosti spojené s půdou a životním prostředím. Oba orgány vládě v úterý předložily svá stanoviska – zatímco jaderný dozor vydání licencí posvětil, soud vládě doporučil vyžádání další dokumentace k měděným kontejnerům, ve kterých má být palivo uloženo.

„Švédský úřad pro jadernou bezpečnost shledal, že SKB má potenciál zajistit bezpečné nakládaní a konečné úložení použitého jaderného paliva tak, aby lidské zdraví a životní prostředí byly uchráněny proti škodlivým účinkům radiace,“ uvedl ANSI Gerhardsson, vedoucí radiační bezpečnosti u úřadu SSM.

Soud požaduje další informace

Soud ve svém stanovisku vládě uvedl, že pro posouzení by byla nutná další dokumentace týkající se kapslí určených k zapouzdření použitého paliva. Podle soudu existují nejistoty o schopnostech kapslí bezpečně uchovat palivo v dlouhodobém horizontu.

„Nejistoty se týkají rozsahu, v jakém mohou být kapsle poškozeny korozí a procesy, které ovlivňují jejich mechanickou pevnost. Celkové posouzení ukazuje, že nejistota ohledně schopnosti kapsle je významná a že veškeré nejistoty nebyly zohledněny v bezpečnostní analýze společnosti SKB,“ uvedl soud.

Výkonná ředitelka společnosti SKB přivítala stanovisko jaderného dozoru, k doporučení soudu uvedla, že společnost věří, že po předložení veškerých požadovaných informací bude vláda schopna licence vydat.

Vládě svá stanoviska nyní předloží i obce dotčené stavbou zařízení, Östhammar a Oskarshamn, ta následně rozhodne o udělení či neudělení licencí. Podle současného časového plánu společnost SKB plánuje zahájit výstavbu úložiště a zařízení pro zapouzdření odpadu počátkem roku 2020, jejich dokončení má trvat zhruba deset let

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *