Projekt Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE, angl. IAEA) zaměřený na zvýšení bezpečnosti v oblasti dodávek jaderného paliva dosáhl dalšího milníku. Agentura v úterý slavnostně představila svou uranovou banku v Kazachstánu, ve které bude uložen nízko obohacený uran pro výrobu jaderného paliva.

MAAE se rozhodla založit uranovou banku v prosinci 2010 jako pojistku pro zabezpečení dodávek jaderného paliva pro členské země v případě nenadálého výpadku v zásobování. V bance, kterou MAAE vlastní a provozuje, bude uloženo až 90 tun nízko obohaceného uranu (LEU), který je vhodný pro výrobu paliva pro běžné lehkovodní reaktory.

„Je velmi důležité, aby byl vytvořen mechanismus poslední instance, jako je například LEU Bank MAAE, který dá zemím důvěru, že budou schopny uspokojit své budoucí potřeby v oblasti jaderného paliva,“ uvedl ředitel MAAE Yukiya Amano.

Vybudování a provoz zařízení bude plně financován dobrovolnými příspěvky členský zemích MAAE a dalších dárců, včetně Iniciativy proti jaderné hrozbě, Spojených států, EU, Kuvajtu, Spojených arabských emirátů či Norska, kteří přispěli 150 milionů dolarů. Tento finanční objem by měl vystačit na 20 let provozu zařízení.

Počet zemí využívajících jadernou energii by se mohl až zdvojnásobit

Podle ředitele MAAE Yukiya Amano se o rozvoj jaderné energetiky zajímá zhruba 30 nových zemí, tedy přibližně stejný počet států, které nyní provozují po celém světě 447 jaderných reaktorů. Dalších 58 reaktorů je v současné době ve výstavbě, a to zejména v Asii.

Nová uranová banka je součástí globálního úsilí o zajištění bezpečné dodávky jaderného paliva v případě narušení trhu či dohod týkajících se dodávek nízko obohaceného uranu. Další mechanismy pro zajištění dodávek schválené MAAE zahrnují fyzickou rezervu LEU, kterou udržuje Rusko v Mezinárodním centru pro obohacování uranu v Angarsku a garanci Velké Británie na dodávky obohacovacích služeb.

Výstavba zařízení pro skladování uranu byla zahájena loni v září, dokončena byla podle plánu a její rozpočet nepřesáhl původní plán. Provoz banky bude zahájen, jakmile bude nakoupen a dodán nízko obohacený uran, který je základní surovinou pro výrobu jaderného paliva.

Zdroj úvodní fotografie: IAEA Imagebank @flickr

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *