Návrh zákona, který by uznal přínosy jaderných elektráren v New Jersey v oblasti životního prostředí a palivové diverzity, byl schválen odpovědnými senátními a sněmovními výbory. Návrh zákona bude nyní projednáván samotnými zákonodárci.

Zmíněný návrh zákona byl představen 14. prosince, senátní Výbor pro životní prostředí a energetiku státu New Jersey a Výbor pro telekomunikace a veřejné služby jej jednomyslně schválily tuto středu. K hlasování o návrhu ve sněmovně a senátu může dojít začátkem příštího roku.

Navrhovaná legislativa – Sněmovní návrh číslo 5330 and Senátní návrh 3560 – nařizuje Správní radě pro veřejné služby v New Jersey vytvořit program „Nuclear Diversity Certificate“ (NDC). Podle návrhu by NDC reprezentovalo atributy elektrické energie vyrobené ve způsobilé jaderné elektrárně v oblasti ekologie a palivové rozmanitosti. Jaderné zdroje, které by od Správní rady obdržely tento certifikát, by pak každoročně obdržely finanční podporu od veřejné správy.

Aby jaderná elektrárna mohla tuto podporu obdržet, musí splnit hned několik podmínek.

Pro získání certifikace musí mít elektrárna licenci na provoz přinejmenším do roku 2030 a dále musí prokázat, že je „významným a materiálním přínosem“ pro rozmanitost a odolnost státního energetického mixu. Dále musí prokázat, že významně přispívá ke zlepšování kvality ovzduší minimalizací emisí. Pomoc navíc obdrží pouze ty elektrárny, kterým by bez relevantní finanční pomoci hrozilo uzavření. Elektrárny, které jsou již příjemcem jakékoli jiné peněžní či úvěrové pomoci, která je chrání před předčasným uzavřením, certifikaci neobdrží. Poslední podmínkou je zaplacení poplatku ve výši až 250 tisíc dolarů za správu systému.

„Program, který uznává a kompenzuje jaderné elektrárny podobným způsobem jako ostatní bezemisní zdroje energie v takovém rozsahu, který zabrání ztrátě jaderných zdrojů, jež ve státě pokrývají přibližně 40 % spotřeby elektřiny občanů a společností, by prohloubil zájem našeho státu v oblasti ochrany životního prostředí a udržování různorodého energetického mixu.“ – Z návrhu zákona

Americké jaderné elektrárny, zvláště ty, které jsou provozovány na deregulovaných trzích, se potýkají s ekonomickými výzvami plynoucími z krátkodobého charakteru konkurenčního trhu a konkurenci ze strany nízkonákladových plynových zdrojů a federálně dotované větrné energetiky. New Jersey je jedním z několika států USA, které podnikají, nebo zvažují, opatření pro zachování hodnot, které momentálně trh neuznává.

Zdroj úvodní fotografie: Peretz Partensky

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *