Celosvětový instalovaný výkon jaderných elektráren dle nově vydané studie Světové jaderné asociace (WNA – World Nuclear Association) do roku 2035 poroste. Oproti předchozímu vydání z roku 2015 je predikovaný růst v tomto období nižší.

Ve čtvrtek bylo na pravidelném každoročním sympoziu Světové jaderné asociace (WNA – Wolrd Nuclear Association) představeno nové vydání predikce vývoje trhu s jaderným palivem – The Nuclear Fuel Report: Global Scenrios for Demand and Supply Availability 2017 – 2035.

Tato studie je vydávána každé dva roky. Publikované predikce vycházejí z veřejně dostupných informací a z odpovědí dotazníkového šetření jednotlivých provozovatelů jaderných zdrojů a dodavatelů jaderného paliva.

Studie prezentuje predikci budoucího vývoje v oblasti jaderné energetiky ve třech scénářích: vysokém, referenčním a nízkém. Ty se od sebe liší v ukazatelích, jakými jsou: veřejné mínění, investiční náklady na výstavbu nových zdrojů, státní politika.

V rámci vysokého scénáře je očekáván nárůst celosvětového instalovaného výkonu v jaderných zdrojích do roku 2035 o 70 %. Referenční scénář pro stejné období počítá s nárůstem jen 35 %. Hlavním tahounem růstu by v nadcházejícím období měla být Čína, jejíž instalovaný výkon by se měl zvýšit z 37 GWe na 141 GWe v roce 2035.

Aktuálně zveřejněná studie přináší značně nižší odhady budoucího vývoje, než jaké byly prezentovány v předchozí verzi dokumentu v roce 2015. Například současně očekávaný narůst v referenční variantě je o 10 % nižší, než se očekávalo v roce 2015. Hlavními příčinami nižšího odhadu jsou nedávné události v tomto odvětví; uzavírání JE v USA, zpoždění ve výstavbě některých čínských jaderných elektráren, pomalý restart japonských jaderných zdrojů elektřiny.

Jaderné palivo

Zmíněnému odhadovanému růstu instalovaného výkonu bude odpovídat také nárůst světové potřeby uranu. Referenční scénář očekává nárůst z hodnoty 65 000 tU v roce 2017 na hodnotu 94 000 tU v roce 2035, ve vysokém scénáři až na 122 000 tU.

Referenční i nízký scénář shodně očekávají nedostatek na trhu z uranem způsobený budoucí nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou. Současné nízké ceny uranu totiž zapříčinily pokles v počtu průzkumu nových ložisek těžby a otevírání nových dolů.

Světová jaderná asociace si v minulosti stanovila cíl pro rok 2050 z 25 % pokrýt světovou poptávku po elektřině, tedy nainstalovat 1 000 GW nových zdrojů. Nicméně ani výše zmíněný vysoký referenční scénář s takto dramatickým rozvojem jaderné energetiky nepočítá.

zdroj úvodní fotografie: atominfo.cz

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *