Po dvou letech výrazného poklesu by se německá poptávka po zahraničním černém energetickém uhlí v letošním roce měla stabilizovat. Podle predikcí německého Sdružení dovozců uhlí by letos mělo ze zahraničí do Německa putovat zhruba 30 milionů tun energetického uhlí.

S růstem cen černého energetického uhlí na světových trzích, rostoucí výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů a prudkým nárůstem cen emisních povolenek výroba elektřiny v černouhelných zdrojích v Německu v posledních dvou letech klesá, a s ní i dovoz energetického uhlí ze zahraničí.

V loňském roce klesl dovoz černého uhlí do Německa o dalších 17 %, tedy obdobně jako v roce 2017. Od roku 1990 tak spotřeba černého energetického uhlí pro výrobu elektrické energie v Německu podle sdružení poklesla na polovinu.

V letošním roce by díky rostoucí výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů měla spotřeba černého energetické uhlí v zemi poklesnout o další 3 miliony tun. Dovoz uhlí do Německa by se nicméně výrazně měnit neměl, jelikož o srovnatelnou hodnotu poklesne s uzavřením posledních dolů i domácí produkce.

Další pokles o 1,7 milionů tun mělo přinést plánované uzavření několika uhelných zdrojů, avšak vzhledem k nucenému omezení těžby hnědého uhlí v lomu Hambach v důsledku soudního příkazu zabraňujícímu vykácení Hambašského lesa budou černouhelné zdroje spolu s plynovými kompenzovat nižší výrobu v hnědouhelných elektrárnách.

Úvodní fotografie: Přeprava uhlí na řece Rýn. Autor: Robbie Morrison

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *