Německá uhelná komise v prvním návrhu doporučuje začít s první vlnou odstavování uhelných elektráren do roku 2022. Mezi řádky se objevuje doporučení zaměřit se na černouhelné elektrárny, aby byl omezen dopad na těžbu v hnědouhelných dolech. Konečný termín odklonu od výroby elektřiny z uhlí a jeho přesnější průběh by měl být znám po jednání komise 28. listopadu.

Práce tzv. německé uhelné komise vstupuje do rozhodující fáze. Poté, co orgán zřízený federální vládou nedávno předložil doporučení pro strukturální změny v regionech nejvíce postižených odklonem od uhlí, je dalším hlavním bodem stanovení konkrétního časového harmonogramu odklonu výroby elektřiny z uhlí v Německu.

První návrh klíčové kapitoly o odstavení uhelných elektráren je již k dispozici, ale bez stanovení konkrétního odstavovaného instalovaného výkonu. Komise doporučuje, aby do roku 2020 nedošlo k vynucenému odstavování elektráren. Počáteční fáze odstavování má být provedena do roku 2022. Skutečnost, že členové komise souhlasili s odsunutím prvních odstavených elektráren až na roku 2022, je malou senzací.

Organizace ochrany životního prostředí a ochrany klimatu zastoupené v komisi totiž v posledních týdnech a měsících prosazovaly podstatné vyřazení elektráren z provozu již do roku 2020. To pro tyto organizace ale i pro některé politiky mělo značný symbolický význam, argumentovali totiž, že je to jediný způsob, jak se Německo mohlo významně přiblížit k dosažení svých cílů v oblasti klimatu pro rok 2020.

Oponenti rychlého odstavování argumentují, že by tento postup byl  kontraproduktivní a odstavování elektráren před rokem 2020 by znamenalo masivní zásah do vlastnických práv provozovatelů elektráren a nevyhnutelně vedlo k vleklým právním bitvám. To potvrzuje i několik právních stanovisek.

Pro financování odškodnění mají být dle komise využity prostředky ze státního rozpočtu, výslovně je uvedeno doporučení proti přirážce k ceně elektřiny.

Otázka výše odstavovaného instalovaného výkonu do roku 2022 zůstává prozatím nezodpovězena. Komise informovala, že chce svou práci dokončit a oznámit konečný termín odklonu od výroby elektřiny z uhlí a jeho přesnější průběh již 28. listopadu. To je zhruba dva týdny před původně plánovaným závěrečným zasedáním, které se mělo konat 11. prosince.

Návrh komise uvádí, že pro zajištění průchodnosti odstavování elektráren z hlediska legislativy bude nezbytné uzavřít dohody s provozovateli elektráren nejlépe skrze smluvní vztahy, které budou obsahovat možnou výši odškodnění a pravidla pro společensky přijatelný postup. To se týká nejen elektráren, které jsou v provozu, ale také elektráren ve výstavbě.

Aktuálně jedinou uhelnou elektrárnou ve výstavbě v Německu a zároveň západní Evropě je černouhelná elektrárna Datteln 4 společnosti Uniper. Na základě prozatímních závěrů uhelné komise lze předpokládat, že projekty, nad kterými se vznášely otazníky, nebudou realizovány. Jedná se o projekt RWE dalšího bloku elektrárny Niederaußem, který je ve schvalovacím procesu, a kombinovaný zdroj pro chemický závod společnosti DOW, kde však s největší pravděpodobností dojde pouze k vyřazení uhlí z využívaných paliv.

Černouhelná elektrárna Datteln 4. Zdroj: Uniper

Přednostně by mělo dojít k odstavení černouhelných elektráren, vyhráno nemají ani teplárny

Dokument komise výslovně zdůrazňuje, že při vyřazování zdrojů musí být brány v úvahu strukturální rozdíly mezi hnědouhelnými a černouhelnými elektrárnami, produkované emise CO2, provozní struktura a provázanost s těžební činností a souvisejícím počtem dotčených zaměstnanců.

To reálně znamená, že uzavření hnědouhelných elektráren by z důvodu související těžby v povrchových dolech bylo dražší než uzavření černouhelných elektráren. Některé zdroje obeznámené s průběhem jednání uvádějí, že komise tím politikům naznačuje zaměřit se více na černouhelné elektrárny, ačkoliv ty na vyrobenou jednotku elektřiny produkují ve srovnání s hnědouhelnými elektrárnami méně CO2.

Vzhledem k obávané strukturální deformaci, zejména ve východních regionech, se uzavírání hnědouhelných elektráren považuje za vysoce citlivé téma.

Zpráva také výslovně uvádí, že uzavírání může „v zásadě rovněž ovlivnit uhelné elektrárny, které jsou v příslušném měřítku použity k výrobě tepla“, musí však být zajištěny dodávky tepla.

Úvodní fotografie: Uhelný důl Garzweiler, v pozadí uhelná elektrárna Grevenbroich-Frimmersdorf a -Neurath. Zdroj: Tagebau Garzweiler

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *