Evropská komise notifikovala podporu, která je udělována třem offshore projektům. Tento závěr má podle EU vest ke splnění cílů na snižování emisí bez narušení jednotného trhu.

Komise schválila v souladu s legislativou EU podporu ve výši 3,5 mld. EUR, kterou Belgie vyplatí provozovatelům tří offshore větrných parků. Jedná se o lokality Mermaid (235 MW), Seastar (252 MW) a Northwester 2 (219 MW), které se nacházejí v teritoriálních vodách Belgie v Severním moři.

V prosinci 2016 Komise schválila belgický koncept podpor pro offshore větrné elektrárny, podle kterého provozovatelé dostávají od tamního regulátora (CREG) certifikáty za výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tyto zelené certifikáty potom mohou prodávat provozovateli přenosové soustavy Elia za prémii nad tržní cenou elektřiny. Belgie se před 2 lety zavázala vyplácet podporu i projektům, které nesplní podmínku z roku 2014 a to, aby instalovaný výkon každého projektu byl minimálně 300 MW. Evropská komise v srpnu obdržela oznámení o tom, že i těmto elektrárnám je vyplácena podpora. Po posouzení došla k závěru, že i přes nesplnění minimálního instalovaného výkonu přispějí offshore parky k integraci OZE na energetickém trhu.

Podle Komise tyto projekty podpoří růst podílu OZE a sníží znečišťování, přičemž dopad na hospodářskou soutěž bude minimální. Cíle Belgie v oblasti podílu obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v zemi pro rok 2020 jsou nižší než v případě ČR a pohybují se na úrovni 13 %. Podle dat Eurostatu Belgie ještě v roce 2016 nedosáhla ani na 10 %, pro splnění cílů tak bude muset výrazněji podpořit výstavbu OZE. Zároveň s plánovaným odstavovaním jaderných zdrojů dochází k nedostatku okamžitého výkonu v soustavě.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *