Výroba a využívání solárních panelů zažívá po celém světě rozkvět, jejich rozmach je ale zpomalován několika překážkami. Jednou z těchto překážek je i otázka, zda spolu s nárůstem výroby panelů bude zajištěna také jejich ekologická likvidace a recyklace, a zda panely ve finále plní svůj účel – pomoci životnímu prostředí.

Jedním z důvodů, proč je postupný přechod od fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie pomalý, jsou problémy, kterým dnes zelená energetika čelí. Zatímco se vědci snaží vyrobit fotovoltaické články, které by měly vyšší účinnost a dokázaly by vyrobit mnohem více elektřiny, je na ně současně vyvíjen tlak, aby vyrobili fotovoltaické panely, které by byly levnější a dostupnější.

Základním problémem masové produkce fotovoltaických panelů, je, zda bude zajištěno, aby tyto panely byly likvidovány a recyklovány způsoby, které neprotiřečí jejich původnímu účelu, tedy pomoci životnímu prostředí a snížit znečišťování.

Dobrou zprávou je, že fotovoltaické panely se dají recyklovat s poměrně velkou účinností, tou špatnou už je fakt, že ne vždy je takováto recyklace jednoduchá. Recyklovat solární panely je totiž mnohem složitější než recyklovat sklo nebo papír, neboť mnoho látek a chemikálií, které se při výrobě používají, podléhá přísným pravidlům. Největší problém při recyklaci těchto panelů činí křemík, neboť panely křemík obsahující se musí zpracovávat zcela odlišným způsobem, než ty bez něj.

Recyklační procesy

Ze studie Lisy Krueger o recyklačních programech vyplývá, že až 97 % materiálů použitých při výrobě solárních panelů může být extrahováno a znovu využito pomocí tepelného recyklování. Tímto způsobem ale mohou být recyklovány pouze panely neobsahující křemík, neboť ten nelze separovat pomocí chemické lázně.

Recyklování panelů s křemíkem je o něco složitější, neboť je nutné panely rozebrat mechanicky, nebo manuálně. To obnáší odstranění jednotlivých komponentů a jejich následné znovu využití nebo rozdrcení. Tento proces je sice méně efektivní, než recyklování tepelné, i tak se ale pyšní efektivitou až 95 %.

Díky těmto procesům se dají recyklovat téměř všechny materiály obsažené v panelech. Odhaduje se, že z 20 kg panelu je možné recyklovat až 19,5 kg. Toto množství by se ještě zvýšilo, pokud by se podařilo vyvinout efektivnější metodu recyklace křemíku, neboť kvůli jeho neodlučitelnosti od skla tento materiál často končí jako odpad.

Zdroj úvodní fotografie: Oregon Department of Transportation

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *