V dalším článku čerpajícím ze zprávy vydané organizací REN21, která hodnotí celkový stav obnovitelné energie z globálního hlediska za rok 2014, bude pokračovat přehled toho nejzajímavějšího, co se v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) za uplynulý rok odehrálo.

V rozvojových zemích vzrostly investice do OZE o víc než třetinu!

V celosvětovém měřítku vzrostly investice v oblasti obnovitelných zdrojů o 17 % v porovnání s rokem 2013. V absolutních číslech bylo vloni proinvestováno 270,2 miliard dolarů. Pokud budeme brát v úvahu také investice do velkých vodních elektráren, potom je celková suma dokonce 301 miliard dolarů.

Velký rozmach obnovitelné energetiky byl zaznamenán v rozvojových zemích, ve kterých se investice do OZE zvýšily o 36 procent oproti roku 2013. S celkovou sumou investic 131,3 miliard dolarů se tak rozvojové země přiblížily na úroveň investic ve vyspělých zemích, kde bylo investováno do této oblasti 138,9 miliard dolarů, což ovšem znamenalo roční nárůst o pouhá 3 procenta.

Z celkové hodnoty investic do OZE v rozvojových zemí patří zdaleka největší podíl Číně, konkrétně činil 63 procent. Další rozvojové země, kde dochází k významným investicím do OZE jsou Indonésie, Keňa, Mexico, Jihoafrická republika a Turecko, kde v každé zemi byla investována více než miliarda amerických dolarů.

Při uvažvání pouze absolutní sumy prostředku vynaložených na OZE je z celosvětového hlediska pořadí zemí následující:

Tabulka zemí dle investic do OZE zdroj: www.ren21.net
Tabulka zemí dle investic do OZE zdroj: www.ren21.net

Pokud je ovšem brán v úvahu výkon ekonomiky a investice jsou vztaženy na jednotku HDP, potom je na prvním místě překvapivě Burundi. Další pořadí vypadá následovně:

Tabulka zemí dle investic do OZE vztažených na jednotku HDP zdroj: www.ren21.net
Tabulka zemí dle investic do OZE vztažených na jednotku HDP zdroj: www.ren21.net

Dalším ukazatelem, tentokráte respektujícím počet obyvatel, je velikost investic vztažená na jednoho obyvatele. Této statistice dominuje Nizozemí. Za povšimnutí stojí umístění Uruguaye mezi pěti nejlepšími zeměmi nejen v investicích vztažených k HDP, ale i v investicích vztažených na obyvatele.

tabulka_nejvetsi_investice_oze_na_obyvatele
Tabulka zemí dle investic do OZE vztažených na obyvatele zdroj: www.ren21.net

Počet lidí, kteří byli v roce 2014 zaměstnáni v sektoru obnovitelných zdrojů, je potom dle zprávy REN 21 odhadován na 7,7 milionu.

Solární sektor pokračuje ve zběsilém růstu

Raketovým tempem roste instalovaná kapacita v solárních elektrárnách. Ta posledních deset let vzrostla tato kapacita takřka 48 krát, konkrétně z 3,7 GW v roce 2004 na loňských 177 GW. Tento růst je zapříčiněn především klesající cenou solárních panelů, které jsou tak mnohem konkurenceschopnější na energetickém trhu. Jen za loňský rok vzrostla celosvětově instalovaná kapacita o 40 GW, což největší nárůst v dějinách.

Zdroj: brightsourceenergy.com
Zdroj: brightsourceenergy.com

Nejvíce nově instalované kapacity v solárních elektrárnách má na svědomí Čína následovaná USA a Japonskem. Zajímavé je, že se mezi top deset zemí se v tomto ohledu dostala například i Jižní Korea nebo Indie.

Díky solárnímu boomu mezi lety 2009 až 2013 se do celosvětových statistik dostala i Česká republika, a to na páté místo v instalované kapacitě v solárních elektrárnách na obyvatele. Lépe než ČR na tom byly pouze Německo, Belgie, Itálie a Řecko.

Celosvětovým lídrem byla stejně jako v dalších odvětvích OZE Čína, která jen za loňský rok instalovala téměř 10 GW nového výkonu v solárních elektrárnách.

Nová instalovaná solární kapacita v Evropě poslední 3 roky klesá

Z kontinentálního hlediska Evropa na rozdíl od ostatních světadílů nezvyšuje tempo růstu nově instalované solární kapacity. Svým vrcholem v nově instalované solární kapacitě si prošla v roce 2011 (22 GW) od té doby toto číslo každoročně klesá, až na loňských 6,3 GW. Země, které se vymykají klesajícímu trendu v tempu růstu nových instalací solárních elektráren, byly vloni Francie, Nizozemí, Švýcarsko a Velká Británie. Tyto státy celkem za loňský rok nainstalovaly 2,4 GW a jejich celková instalovaná kapacita pak byla 5,2 GW.

V Asii je situace přesně opačná, kromě zmiňované Číny je také v této oblasti velice aktivní Japonsko, které také zaznamenalo rapidní nárůst v instalované solární kapacitě, minulý rok byl tento nárůst 9,7 GW. Tím se tak zvýšila japonská celková instalovaná kapacita na 23,3 GW. Další velké asijské solární trhy zaznamenávající růst byly Jižní Korea, Indie, Thajsko.

Severní Amerika zaznamenala celkově za loňský rok nárůst o 6,7 GW, z nichž patřilo 0,5 GW Kanadě, která se tím tak dostala na hodnotu 1,7 GW instalovaného výkonu v solární elektrárnách. Nové instalace ve Spojených státech vzrostly ve srovnání s rokem 2013 o více než třicet procent, konkrétní nárůst byl za loňský rok  6,2 GW.

Austrálie se umístila celkově na sedmé příčce v pořadí státu dle nově instalované kapacity ve slunečních elektrárnách, když vybudovala 0,9 GW a tím se tak dostala na celkovou instalovanou kapacitu 4,1 GW.

9425363662_9390cd346b_zV Latinské Americe navýšilo vloni Čile svou solární kapacitu z 12 MW na 395 MW, což také byla většina všech nových instalací v tomto regionu. Velký podíl na růstu solární energetiky v Čile má těžební průmysl, který začal ve velkém měřítku využívat energii ze slunce.

Ve Střední Americe byl potom zaznamenán největší růst solárních elektráren v Mexiku s nově instalovanými 64 MW.

Solární elektrárny ovšem pronikají i do zemí třetího světa. Například ve Rwandě byl v loňském roce nainstalován nový výkon ve fotovoltaických elektrárnách o velikosti 8,5 MW, což představuje sedm procent celkové instalované kapacity této země.

Na konci roku 2014 byly ve světě v provozu solární elektrárny, které byly schopné zajistit svým provozem 200 TWh elektrické energie za rok, což je zhruba trojnásobek roční spotřeby energie v ČR.

V dalším článku čerpajícím ze zprávy o stavu celosvětové obnovitelné energetiky bude podrobněji popsán vývoj větrných a vodních zdrojů v loňském roce, bude zhodnocena celková spotřeba energie za uplynulý rok a budou uvedeny závěry a doporučení, které ze zprávy vyplývají.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *