Pilotní projekt, který ověří možnosti využití vodíku jako paliva v celém dodavatelském řetězci, vstupuje do ostrého provozu v japonské Jokohamě. Ze spolupráce místních samospráv se společnostmi Toyota, Toshiba a Iwanti vznikl projekt, který by měl objasnit, zda může být vodík ekologickým palivem budoucnosti a jak nákladné takovéto řešení může být.

Projekt si klade za cíl ověřit ve skutečném provozu možnosti výroby vodíku z obnovitelných zdrojů, jeho následný transport nákladními automobily na vodíkový pohon až ke konečným spotřebitelům, které v této aplikaci reprezentují vysokozdvižné vozíky.

K výrobě vodíku slouží energie větru

Zdrojem elektřiny pro výrobu vodíku pomocí elektrolýzy je 2MW turbína Vestas V80, která je součástí komunitní větrné elektrárny Hama-Wing. Výrobu vodíku zajišťuje PEM elektrolyzér od Toshiby, který je schopen vyrábět 10 m3 vodíku za hodinu. Produkovaný vodík je ukládán do zásobníku o objemu odpovídajícímu dvoudenní produkci elektrolyzéru.

Součástí systému je také bateriové úložiště s kapacitou 150 kWh. Toto úložiště se skládá z 180 nikl-metal hydridových (NiMH) bateriových článků z vyřazených hybridních automobilů Toyota. Jak zásobník, tak bateriové úložiště slouží k optimalizaci využití proměnlivého zdroje energie.

Vodíkové nákladní automobily i vysokozdvižné vozíky

Vodík bude na místo jeho konečné spotřeby transportován nákladními automobily značky Iwanti na vodíkový pohon. Nákladní automobil o hmotnosti 4 tuny dokáže transportovat 270 m3 vodíku uložených ve dvou nádržích, každé o objemu 300 l, vodík je skladován v nádržích při tlaku 45 MPa. Jedná se o první nákladní vůz svého druhu v Japonsku.

Vodíkový nákladní automobil Iwanti, sloužící k transportu vodíku k místu spotřeby. Zdroj: http://www.iwatani.co.jp
Vodíkový nákladní automobil Iwanti, sloužící pro transport vodíku na místo spotřeby. Zdroj: www.iwatani.co.jp

Konečným spotřebitelem vodíku jsou vysokozdvižné vozíky Toyota, které jsou poháněny vodíkovými palivovými články. Na jednu nádrž o objemu 13,4 m3 dokáží vozíky pracovat přibližně 8 hodin. Provoz vozíků je díky využití obnovitelné energie a vodíku bez uhlíkových emisích. V pilotním projektu je provozováno 12 vysokozdvižných vozíků, které slouží k transportu zboží a materiálu v místním pivovaru nebo ve skladech logistických společností.

Úspora emisí C02 i budoucí možnosti využití vodíku

Tento pilotní projekt poskytne data, na základě kterých má být možné v budoucnu snížit náklady na provozování celého systému v průmyslově využitelném měřítku. Projekt se také zaměří na omezení emisí CO2, podle současných odhadů může využití OZE v kombinaci s vodíkovým cyklem ušetřit minimálně 80 % emisí oxidu uhličitého v porovnání s tradičním využitím fosilních paliv nebo elektřiny z distribuční sítě.

Trvání projektu včetně jeho finálního zhodnocení a určení dalšího směru vývoje je naplánováno do konce příštího roku.

Další podrobnosti je možné nalézt zde, zde a zde.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *