Britské větrné elektrárny mají za sebou další úspěšné čtvrtletí – maximální výkon dodávaný z větrných elektráren poprvé překonal hodnotu 14 GW a celková čtvrtletní výroba elektřiny byla poprvé v historii vyšší než výroba z jaderných elektráren. Rekordní výrobě pomohlo mimo jiné snížení nutnosti omezování produkce skotských větrných elektráren díky spuštění nového 2,2GW HVDC vedení mezi Skotskem a Walesem. 

Britské větrné elektrárny vyrobily v prvním čtvrtletí letošního roku 15,6 TWh elektrické energie a překonaly tak o 30 GWh výrobu elektřiny z britských jaderných elektráren.

Podíl větrných elektráren na celkové výrobě elektřiny dosáhl v prvním čtvrtletí 18,8 %, přičemž maximální podíl na aktuální spotřebě elektřiny dosáhl rekordních 47,3 %.

Čtvrtletní výroba elektřiny z jaderných elektráren, větrných elektráren a větrných a solárních elektráren. Zdroj: Drax Electric Insights
Čtvrtletní výroba elektřiny z jaderných, větrných a solárních elektráren. Zdroj: Drax Electric Insights
Britský zdrojový mix v prvním čtvrtletí letošního roku. Zdroj: Drax Electric Insights
Britský zdrojový mix v prvním čtvrtletí letošního roku. Zdroj: Drax Electric Insights

Nové vedení snížilo nutnost omezování výroby větrných elektráren

Vyšší výroby dosáhly britské větrné elektrárny i díky nižšímu podílu ztracené větrné energie v důsledku omezování výroby větrných elektráren kvůli přetížení přenosových vedení.

Elektrárny mohou dodávat elektřinu do sítě pouze v době, pokud je možné ji přenést pomocí přenosových a distribučních vedení. V opačném případě dochází k omezování výroby.

V případě Spojeného království došlo za poslední roky k prudkému nárůstu podílu omezené výroby elektřiny z větrných elektráren. Omezování výroby větrných elektráren však není problémem pouze Spojeného království. V Německu dosahuje podíl omezené výroby elektřiny z větrných elektráren 4-5 % a v Číně dokonce 12-15 %.

Omezování výroby z větrných elektráren je ve Spojeném království problémem především ve Skotsku, kde 7,7 GW instalovaného výkonu větrných elektráren pokrývá průměrnou spotřebu 3 GW. Donedávna byla přitom přenosová kapacita třech vedení propojujících Skotsko s Anglií a Severním Irskem pouze 3,25 GW.

Podle reportu Drax Electric Insights v prvním čtvrtletí letošního roku díky novému 2,2GW vedení mezi Skotskem a Walesem, které bylo spuštěno v prosinci 2017, klesly náklady na omezování výroby větrných elektráren o dvě třetiny.

Podíl ztracené větrné energie kvůli omezování výroby větrných elektráren ve Spojeném království za poslední 3 roky. Zdroj: Drax Electric Insights
Podíl ztracené větrné energie kvůli omezování výroby větrných elektráren ve Spojeném království za poslední 3 roky. Zdroj: Drax Electric Insights

Provozovatelé větrných elektráren ztrácejí v případě omezení výroby nárok na provozní podporu a požadují tento ušlý zisk po provozovateli britské přenosové soustavy, společnosti National Grid, zpět. V loňském roce bylo průměrně větrným elektrárnám za omezování výroby vypláceno 69 liber/MWh.

Od roku 2012 zaplatil National Grid za omezování výroby větrných elektráren přes 380 milionů liber. Náklady přitom rostly s rostoucím instalovaným výkonem a tedy i výrobou větrných elektráren.

Tento trend byl přerušen v prvním čtvrtletí letošního roku, díky již zmíněnému novému vedení mezi Skotskem a Walesem. Z grafu níže je patrné, že nové vedení vyústilo v úsporu zhruba 9 milionů liber za měsíc na platbách za omezování výroby větrných elektráren.

Benefity, které nové vedení přineslo, nejsou však pouze v uspořených nákladech. Podle zmíněného reportu by v případě využití veškeré produkce skotských větrných elektráren mohl vzrůst koeficient využití instalovaného výkonu těchto elektráren z 27 na 32 %.

Měsíční náklady na omezování výroby větrných elektráren a závislost na podílu výroby elektřiny z větrných elektráren. Zdroj: Drax Electric Insights
Měsíční náklady na omezování výroby větrných elektráren a jejich závislost na podílu výroby elektřiny z větrných elektráren. Zdroj: Drax Electric Insights

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *