Německé spolkové země Severní-Porýní Vestfálsko a Bavorsko společně navrhly zastropování výše poplatku na podporu pro obnovitelné zdroje, který platí spotřebitelé v účtech za elektřinu. Ten má činit v roce 2017 celkem 6,88 eurocentu/kWh, oproti letošním 6,35 eurocentu/kWh.

Rostoucí německý poplatek na podporu obnovitelných zdrojů přinutil představitele některých spolkových zemí uvažovat nad možnostmi, jak omezit jeho vliv na cenu elektřiny koncovým odběratelům. Jeden z návrhů vznikl v Bavorsku a Severním-Porýní Vestfálsku.

Tento návrh počítá se zastropováním výše poplatku na úrovni 6,5 eurocentu/kWh, zbylá část platby by pocházela ze speciálního fondu.

Fond by fungoval tím způsobem, že by si na počátku vypůjčil peníze, ze kterých by doplácel potřebné prostředky na výplatu podpory pro výrobce z OZE nad rámec vybraných prostředků od spotřebitelů.

Podle analýzy k návrhu by měl objem fondu dosáhnout až 29 mld. EUR v roce 2029. Následně by měly finanční prostředky potřebné na podporu OZE výrazně klesnout, díky čemuž by vznikl prostor ke splácení vypůjčených prostředků.

Předpokladem je, že by měly být půjčky splaceny v roce 2038. Ve výsledku by se tedy jednalo pouze o rozložení finanční zátěže do delšího časového období.

Muppandal wind park

Obě spolkové země nyní chtějí získat podporu mezi dalšími z celkem 16 spolkových zemí. Pokud by měl návrh úspěch, musel by získat souhlas i německé federální vlády.

Po výrazném růstu instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů způsobilého pro finanční podporu se řada analytiků obává, že do roku 2020 může dojít k výraznému růstu konečné ceny elektřiny pro domácnosti.

Ta by rostla především díky vysokému poplatku na podporu OZE. V posledních letech se koncové ceny elektřiny dařilo držet na podobné úrovni díky poklesu ceny silové elektřiny na burze.

Oznámení o růstu poplatku na OZE na 6,88 eurocentu/kWh bylo zveřejněno na konci minulého týdne, kdy jej oznámili němečtí provozovatelé přenosových soustav. Kromě poplatku na OZE budou zvýšeny i poplatky za přenos elektřiny, například TenneT jej hodlá zvýšit o 80 %.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *