Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala zprávu o obnovitelných zdrojích s aktuálními daty z roku 2016 a s předpověďmi na období 2017 až 2022. Studie se mimo jiné věnuje srovnání obnovitelných zdrojů i konvenčních elektráren, porovnává růst jednotlivých obnovitelných zdrojů mezi sebou, zaměřuje se na významné trhy s obnovitelnými zdroji po celém světě, či zkoumá roli OZE v dopravě a vytápění.

Ceny elektřiny ze solárních a větrných elektráren byly během několika aukcí v loňském roce rekordně nízké a pohybovaly se až na 3 centech za kilowatthodinu. Tyto nízké ceny byly zaznamenány na různých místech, například v Indii, ve Spojených arabských emirátech, v Mexiku nebo v Chile. Tyto ceny jsou čím dál tím více srovnatelnější, či nižší než ceny energie z nově postavených plynových a uhelných elektráren.

Podle zprávy IEA solární energetika vstupuje do nové éry. Během následujících pěti let budou nejrychleji růst právě solární elektrárny, jejich roční přírůstek výkonu bude mnohem vyšší než u větrných či vodních elektráren. Předpovědi týkající se solárních panelů byly oproti loňské zprávě IEA rovněž navýšeny, konkrétně o třetinu. IEA k této revizi vedly zejména pokračující poklesy nákladů a bezprecedentní tržní dynamika v Číně.

Růst výkonu obnovitelných zdrojů dle technologií. Zdroj: IEA

V případě, že by vlády zvedly existující bariéry, IEA odhaduje, že by růst OZE mohl být urychlen a v takovém případě by výkon OZE mohl narůst o dalších 30 %. Celkem tedy dalších 1 150 GW do roku 2022. V čele tohoto rozvoje by potom stála Čína.

Čína

Sama Čína je zodpovědná za více než 40 % globálního nárůstu výkonu obnovitelných zdrojů. Velký rozvoj OZE je způsobován zejména obavami ze znečištění ovzduší a zároveň cíli, které si země nastavila ve svém 13. pětiletém plánu do roku 2020. Čína cíl do roku 2020 v oblasti fotovoltaických panelů ovšem už dávno překročila a IEA odhaduje, že cíl stanovený u větrných elektráren bude překonán v roce 2019. Čína je také světovým lídrem v hydroenergetice, v bioenergetice a v elektromobilech.

Růst výkonu obnovitelných zdrojů dle zemí/regionů. Zdroj: IEA

Dnes Čína představuje polovinu globální poptávky po solárních panelech a čínské společnosti tvoří zhruba 60 % celkové roční výrobní kapacity solárních článků na světě. Z těchto důvodů bude mít tržní a politický vývoj v Číně významné dopady na poptávku, nabídku a ceny solárních panelů po celém světě.

Podíl Číny na globální poptávce po solárních panelech a podíl ve výrobě solárních panelů. Zdroj: IEA

Dva hlavní problémy, které mohou zbrzdit růst solární energetiky v Číně, jsou, zaprvé, rostoucí náklady podpory obnovitelným zdrojů a zadruhé, integrace obnovitelných zdrojů do sítě. Čína se v současnosti snaží tyto problémy vyřešit. Postupně opouští model feed-in-tariffů a přechází na systém kvót se zelenými certifikáty. Jsou zde také plány zaměřit se na rozvoj a expanzi přenosové sítě. Ani v jednom z případů ovšem nebyl představen žádný konkrétní časový či implementační plán změn.

Všechny použité grafy jsou v interaktivní podobě dostupné na webových stránkách IEA.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *