Jak jsme již informovali v našem dřívějším článku, spotřeba zemního plynu v České republice dlouhodobě klesá. Jak je to s podílem jednotlivých kategorií odběrateů na spotřebě plynu, jaký podíl na spotřebě mají distribuční společnosti nebo jaká je celková délka plynovodů s rozdělením podle tlakových úrovní?

To a mnohem více lze dohledat v každoročně vydáváné Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR, kterou vydává Energetický regulační úřad (ERÚ).

V tomto článku jsou uvedeny hlavní indikátory vývoje české plynárenské soustavy, mezi kterými nechybí vývoj spotřeby zemního plynu v ČR v letech 2005 – 2014, rozdělení spotřeby zemního plynu podle distribučních soustav, bilance plynárenské soustavy v roce 2014 a její hodnoty v jednotlivých měsících nebo například vývoj počtu změn dodavatele zemního plynu.

Plynárenská soustava ČR
Přepravní soustava, území distribučních společností, zásobníky plynu a hraniční předávací stanice české plynárenské soustavy. Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Spotřeba zemního plynu

Jak je již uvedeno výše, spotřeba zemního plynu v České republice dlouhodobě klesá. V roce 2014 dosáhla celková spotřeba zemního plynu v ČR 7 280,4 mil. m3 (77 409,1 GWh), což představuje meziroční snížení spotřeby o 12 %. Hlavním důvodem poklesu bylo především velmi teplé počasí s průměrnou odchylkou nad dlouhodobým teplotním normálem o 1,8 °C. Rok 2014 byl s průměrnou teplotou 9,7 °C nejteplejším rokem za posledních 25 let.

Meziroční srovnání skutečné spotřeby
Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Co se týče dlouhodobého poklesu spotřeby zemního plynu v ČR, od roku 2005 klesla jeho hodnota o 2,3 mld. m3 (24 TWh). Dle zmíněné zprávy ERÚ jsou hlavními důvody tohoto poklesu především změna klimatických podmínek, ekonomický útlum, nestálá cena zemního plynu pro konečné spotřebytele a úsporná opatření v odběrech energie.

Při přepočtení spotřeby na teplotní podmínky dlouhodobého normálu pomocí takzvaného gradientu spotřeby dosáhla v loňském roce spotřeba hodnoty 8 040,7 mil. m3 (85 490,6 GWh), což znamená meziroční pokles spotřeby o 3,7 %.

Zdroj: ERÚ - Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014
Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Z pohledu spotřeby zemního plynu podle kategorií zákazníků dosahuje dlouhodobě největšího podílu na celkové spotřebě kategorie velkoodběratelů. V loňském roce byl podíl této kategorie 46,8 %. Podíly ostatních kategorií byly 27,5 % pro domácnosti, 13,5 % pro maloodběratele, 9,8 % pro střední odběratele a 2,4 % představoval tzv. ostatní plyn zahrnující vlastní spotřebu, ztráty, změnu akumulace a vlastní spotřebu plynu výrobců.

Vývoj spotřeby plynu dle kategorií zákazníků od roku 2005 je zachycen v následujícím grafu.

Zdroj: ERÚ - Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014
Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Na mapě výše je mimo jiné zobrazeno vymezení území jednotlivých distribučních společností. Co se týče spotřeby zemního plynu v těchto regionálních distribučních soustavách, jejich podíl na celkové spotřebě v ČR je zobrazen v následujícím grafu.

Zdroj: ERÚ - Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014
Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Pokud jde o spotřebu v jednotlivých krajích, největší spotřeba byla v loňském roce v Jihomoravském kraji, přestože největší počet zákazníků má Hlavní město Praha. Nejmenší spotřebu s nejnižším počtem zákazníků má Karlovarský kraj.

Zdroj: ERÚ - Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014
Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Bilance plynárenské soustavy ČR

Tok zemního plynu do české plynárenské soustavy v roce 2014 dosáhl hodnoty 36 541 mil. m3 (388 422 GWh). Toto množství bylo doplněno o dodávky od českých výrobců plynu, které zahrnují povrchovou degazaci a vlastní těžbu zemního plynu včetně vlastní spotřeby. Jejich hodnota byla 168 mil. m3 (1 814 GWh).

Tok zemního plynu z plynárenské soustavy ČR do zahraničních soustav byl v loňském roce 29 291 mil. m3 (311 501 GWh).

Bilance české plynárenské soustavy pro rok 2014 je zobrazena v následujícím grafu.

Bilance plynárenské soustavy ČR v roce 2014. Zdroj:
Bilance plynárenské soustavy ČR v roce 2014. Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Bilance české plynárenské soustavy v jednotlivých měsících je zachycena v grafu níže.

Zdroj: ERÚ - Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014
Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Tok plynu ze zásobníků plynu, které náleží do plynárenské soustavy ČR, byl 2 146 mil. m3 (22 917 GWh) a naopak tok do zásobníků plynu činil 2 131 mil. m3 (22 677 GWh). Tok plynu ze/do zásobníků plynu v jednotlivých měsících je zobrazen v následujícím grafu.

Saldo ZP 2014
Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Změny dodavatele plynu

V loňském roce proběhlo celkem 200 389 změn dodavatele plynu podle odběrných míst. Podle kategorií se jednalo o 330 velkoodběratelů, 1 572 středních odběratelů, 23 704 maloodběratelů a 174 783 domácností.

Celková hodnota 200 389 změn dodavatele znamená při počtu odběrných míst 2 849 162 poměr 7,03 %. Tento poměr je nazýván switching. Vývoj tohoto indikátoru trhu se zemním plynem od roku 2005 je zobrazen níže. Následuje rozdělení celkového switchingu podle kategorií zákazníků.

Switching od 2005
Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014
Zdroj: ERÚ - Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014
Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Pro úplnost je v následující tabulce uveden vývoj počtu zákazníků v jednotlivých kategoriích za posledních 10 let.

Zdroj: ERÚ - Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014
Zdroj: ERÚ – Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR v roce 2014

Zdroj úvodní fotografie: www.rwe-distribuce.cz

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *