Chorvatsko učinilo další krok na cestě za novým LNG terminálem na ostrově Krk. Státem vlastněná společnost LNG Croatia vybrala dodavatele plovoucí jednotky na ukládání a znovuzplyňování LNG (zkr. FSRU z anglického floating storage and regasification unit). Projekt za 250 milionů euro, který bude z částí financován ze zdrojů EU, se tak opět přiblížil realizaci.

Jako dodavatel plovoucí jednotky pro chorvatský projekt byla vybrána společnost Golar Power. LNG terminál u břehů ostrova Krk vznikne přestavbou tankeru pro přepravu LNG na jednotku FSRU. Cena takto vzniklé jednotky FSRU má být necelých 160 milionů euro. Z celkových nákladů 250 milionů eur souvisejících s realizací projektu nového chorvatského LNG terminálu pak má být 120 milionů hrazeno Evropskou unií.

Jednotka bude mít skladovací kapacitu 140 tisíc kubických metrů zkapalněného plynu, přičemž dokáže produkovat 300 tisíc kubických metrů plynu za hodinu. Chorvatský terminál tak bude schopen za rok dodat do plynárenské sítě množství plynu, které zhruba odpovídá třetině roční spotřeby ČR. V současnosti probíhá řízení na alokaci kapacit LNG terminálu. V návaznosti na výsledky tohoto řízení bude počátkem učiněno definitivní rozhodnutí o realizaci investice.

Chorvatský terminál vzbuzuje pochybnosti

Podle původních plánů měl být terminál postaven na pobřeží již před 10 lety. Tento plán však ztroskotal na průtazích souvisejících s povolovacím řízením. Kontroverze ovšem vzbuzuje i současný projekt.

Organizace zabývající se ochranou životního prostředí i místní ostrovní komunita se obávají možných negativních dopadů souvisejících s LNG terminálem na mořský život a také na turismus. Otázkou také zůstává, zda provozovatel dokáže zajistit takové využití terminálu, aby byl projekt ekonomicky smysluplný.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *