Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala studii Global Gas Security Review 2018, která se zabývá energetickou bezpečností v oblasti zemního plynu. Studie se z velké části věnuje zkapalněnému zemnímu plynu (LNG), který postupně přispívá k vytvoření likvidního a globálního trhu s plynem. Podle IEA ale ani dodávky LNG nezůstávají bez problémů. Bude důležité udržet určitou úroveň investic v odvětví a zároveň respektovat čas potřebný k vypravení, či přesměrování LNG tankerů.

Čína se z minulé zimy poučila

Bezprecedentní růst poptávky Číny po zemním plynu v zimě 2017/2018 vedl k nedostatku dodávek v zemi. To následně vedlo k implementaci některých nouzových opatření a zároveň k politickým a investičním rozhodnutím vedoucích k prosazení bezpečnosti dodávek. Podobně byla čínská přepravní soustava minulou zimu využívána na maximum a objevily se její limity. V důsledku toho se země rozhodla investovat do infrastruktury a plánuje nové plynovody, podzemní zásobníky plynu i LNG terminály.

Naopak v Evropě v zimě díky dostatečné flexibilitě k omezení dodávek konečným zákazníkům i přes neplánované omezení dodávek a chladné počasí nedošlo.

Flexibilita kontraktů se zvyšuje

Flexibilita LNG obchodů podporuje vytváření likvidního a globálního trhu s plynem. V posledních letech se čím dál častěji objevují krátkodobé kontrakty a kontrakty kratší než 1 rok, zároveň je v kontraktech častěji možnost flexibilní destinace.

Vývoj kontraktů se zemním plynem před rokem 2014 a v letech 2015 – 2017. Zdroj: IEA

Nicméně stále je zde značný počet kontraktů s pevně danou destinací exportu. Zároveň není jisté, zda se flexibilní destinace stane standardem, nebo některé kontrakty budou pevně dané destinace využívat. Podobně je stále hlavním způsobem stanovování ceny indexace plynu na ropu, zejména v regionu Asie. Riziko napjatého trhu s ropou společně se sezónními výkyvy dodávek LNG klade velký tlak na určování cen LNG.

Dodávky LNG potřebují čas

Ani dodávky LNG ovšem nezůstávají bez problémů. Se zvyšujícím se podílem LNG bude nutné adresovat otázku připravenosti dodávek LNG. Vypravit tanker, nebo ho přesměrovat totiž také vyžaduje určitou dobu, která ve výsledku omezuje efektivitu pokrytí přerušených dodávek dodávkami LNG.

Počet dní potřebných k obdržení a zplynění neplánované dodatečné dodávky LNG. Zdroj: IEA

Částečnou hrozbou LNG obchodu by mohl být nedostatek investic v odvětví. V první polovině současné dekády bylo učiněno mnoho investičních rozhodnutí, jež vedly k tomu, že v roce 2018 bylo uvedeno do provozu mnoho LNG tankerů. Investice v této oblasti ovšem poklesly a LNG flotila se nemá v nadcházejících letech nijak zásadně zvětšovat. To by mohlo potenciální růst LNG obchodu zásadně omezit, a to v jeho objemu, ale i flexibilitě dodávek.

Nové LNG tankery a jejich využití v letech 2013 – 2023. Zdroj: IEA

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *