Podle názoru Rady evropských energetických regulátorů (CEER) je infrastruktura pro zkapalněný zemní plyn v Evropské unii dostatečná a to na většině jejího území. Reagovala tak na zveřejněnou strategii Evropské unie pro LNG a skladování plynu. CEER dodává, že je každý nový projekt společného zájmu potřeba prověřit, zda má dostatečné přínosy k diverzifikaci zdrojů plynu a zabezpečení jeho dodávek.

V aktuální strategii pro LNG a skladování plynu vyzývá Evropská komise k vybudování prioritních projektů infrastruktury, které by měly zajistit přístup všem státům k dodávkám LNG a to buď přímým přístupem díky LNG terminálům, nebo nepřímo díky mezistátními propojeními.

CEER nicméně namítá, že by měla Evropská komise důsledně rozlišovat, zda je nová infrastruktura opravdu potřebná za běžných podmínek, nebo jde pouze o potřebu pro případy výpadku dodávek a pro účely zajištění bezpečnosti dodávek. Při běžném provozování soustavy je její kapacita totiž dostatečná.

Plynovod. Nová technologie zlevní břidlicový plyn. Ilustrační foto
Plynovod, ilustrační foto Zdroj: Flickr Beyond Coal & Gas Image Library

To, že je současná infrastruktura dostatečná, ukazuje zejména úroveň jejího využití. Současně bylo v minulých letech investováno do zařízení pro zpětné zplyňování zemního plynu a výsledkem je i nízká utilizace těchto zařízení napříč Evropou.

Ve zprávě dále stojí, že je důležité identifikovat přesně úzká přepravní místa infrastruktury, která mají nedostatečnou přepravní kapacitu a které by mohly být problémem při zajišťování zemního plynu z nových zdrojů.

Nové projekty musí projít cost-benefit analýzou

Rozhodně by pro nové infrastrukturní projekty měla být u projektů ve společném zájmu Evropské unie provedena cost-benefit analýza, aby byly správně identifikovány přínosy k zajištění bezpečných dodávek zemního plynu a diverzifikaci jeho zdrojů.

Doporučení CEER spočívá v efektivním využívání současné infrastruktury pro přepravu plynu v maximální možné míře a to zejména v kontextu snižující se poptávky po zemním plynu v Evropě.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *