Celková roční spotřeba zemního plynu v České republice dosáhla vloni 7 280,4 mil. m3, což odpovídá 77 409,1 GWh, a poklesla tak o 12 % ve srovnání s rokem 2013. Vyplývá to z nedávno zveřejněné Roční zprávy o provozu plynárenské roustavy ČR od Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Hlavním důvodem poměrně výrazného poklesu skutečné spotřeby zemního plynu bylo především teplé počasí s průměrnou odchylkou 1,8 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Průměrná teplota v roce 2014 dosáhla 9,7 °C, jednalo se tedy o nejteplejší rok za posledních 25 let.

Spotřeba zemního plynu v ČR od roku 2005 až na menší výkyvy v některých letech klesá především kvůli klimatickým podmínkám, jež vykazují dlouhodobě nadnormálové hodnoty, a kvůli dalším faktorům, jako jsou ekonomický útlum, nestálá cena plynu pro konečné spotřebitele nebo úsporná opatření v odběrech energie. Vlivem zmíněných faktorů klesla za posledních 10 let spotřeba přibližně o 2,3 mld. m3.

Přepočtená spotřeba zemního plynu v roce 2014 na teplotní podmínky dlouhodobého normálu za pomoci teplotního gradientu spotřeby byla 8 040,7 mil. m3, což znamená pokles proti roku 2013 o 3,7 %.

Vývoj spotřeby zemního plynu. Zdroj:
Vývoj spotřeby zemního plynu. Zdroj: ERÚ

Co se týče spotřeby plynu podle jednotlivých kategorií zákazníků, v roce 2014 dosáhla největšího podílu na celkové spotřebě kategorie velkoodběru, a to 46,8 %. Následovala kategorie domácností s podílem 27,5 %, maloodběru s podílem 13,5 % a středního odběru s podílem 9,8 %.

Více informací a statistik týkajících se plynárenské soustavy České republiky pro rok 2014 lze dohledat ve zmíněné roční zprávě o provozu.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *