Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS první dva zářijové týdny prověřuje svou připravenost na řešení mimořádných situací. Zapojil se do cvičení Blackout 2018 ve Středočeském kraji, druhý zářijový týden se pak zúčastní cvičení Výpadek 2018 ve spolupráci s Ústeckým krajem.

Během vichřice, která zasáhla oblasti střední Evropy, došlo ke kaskádovému výpadku německých vedení, rozpadu soustavy a následně k blackoutu v celé kontinentální Evropě. Na území Středočeského kraje ani jinde v ČR se nepodařilo udržet ostrovní provozy. Jaderné elektrárny žádají zajištění napájení vlastní spotřeby, není možné podat napětí ze zahraničí. Dispečink ČEPS vyhlašuje situaci Stavu nouze pro území celé České republiky. Tak zněl úvod scénáře dvoudenního taktického cvičení Blackout 2018, které proběhlo ve dnech 4. a 5. září ve Středočeském kraji.

Cílem cvičení bylo prověřit průnik prvotní informace o rozsahu výpadku elektrické energie od energetiků, připravenost a funkčnost náhradních zdrojů elektrické energie i možnosti dodávek do těchto náhradních zdrojů.

„V rámci připraveného scénáře vyhlášení Stavu nouze v energetice řešili dispečeři ČEPS ve spolupráci s kolegy s ČEZ Distribuce fiktivní zajištění obnovy napájení vlastní spotřeby jaderných a systémových elektráren i rozvoden v regionu,“ vysvětlil Ing. Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečerské řízení.

Jedním z hlavních úkolů společnosti ČEPS je zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky elektrické energie. Výpadky způsobené fyzikálními, přírodními vlivy nebo zaviněné lidským faktorem, mohou mít závažné následky. Společnost ČEPS se proto pravidelně účastní součinnostních cvičení s krajskými samosprávami, Armádou ČR i složkami integrovaného záchranného systému a ověřuje svou připravenost na řešení mimořádných situací. V rámci cvičení Blackout 2018 ve Středočeském kraji byl prověřen postup obnovy soustavy, během kterého má prioritu napájení vlastní spotřeby jaderných a dalších důležitých elektráren, poté jsou na řadě velké aglomerace a další části republiky.

vedení čeps
vedení čeps

Druhý zářijový týden se ČEPS připojí ke cvičení Výpadek 2018, které je organizováno orgány krizového řízení Ústeckého kraje a zaměří na řešení dlouhodobého výpadku elektrické energie v okrese Most. ČEPS se podílí na přípravě cvičení návrhem scénáře a popisem své role při řešení poruchových událostí a obnovy soustavy po rozsáhlém výpadku. Během cvičení pak popíše své činnosti podle scénáře přes Portál krizového řízení Ústeckého kraje.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *