Ve čtyřtýdenním průměru (období končící posledním týdnem v červenci 2018) bylo dodáváno do amerických rafinerií ke zpracování více než 18 milionů barelů surové ropy denně (b/d). Vysoká produkce rafinerií je zapříčiněna domácí a mezinárodní poptávkou po motorovém benzínu a topném oleji.

V minulosti byl takto vysoký čtyřtýdenní průměr, který se přiblížil hranici 18 milionů b/d, dosažen v srpnu 2017. Následující týden však zasáhl USA hurikán Harvey, což vyústilo v rozsáhlé zavření rafinerií a odstavení rafinerií v oblasti Gulf Coast.

Navzdory rekordním dodávkám ropy ke zpracování nepřekročilo využití rafinerských kapacit rekord z roku 1998. Namísto vyššího koeficientu využití rafinerie zvýšily kapacitu zpracování. Kapacita rafinerií se v období 2011 až 2017 zvýšila o 881 tisíc b/d a koeficient využití vzrostl o 4,8 % – z 86,2 % na 91 %.

Rekordní maxima jsou z velké části hlavně díky středozápadní oblasti a oblasti Gulf Coast, která disponuje více než polovinou americké rafinerské kapacity ke zpracování ropy. Ve stejném čtyřtýdenním období s celostátním maximem dosáhla oblast Gulf Coast rekordních hodnot, které činily 9,5 milionů b/d. Středozápadní oblast disponuje druhou největší kapacitou a její průměr byl 4,1 milionů barelů denně (ve čtyřtýdenním období končím 1. června 2018).

Zdroj.

Americké rafinerie reagují na vysokou poptávku po ropných produktech, a to zejména po benzínu, topném oleji a naftě.  Čtyřtýdenní průměr dodávaného množství motorového benzínu je typicky nejvyšší v srpnu. Hodnoty předchozích dvou let byly 9,8 milionů barelů denně. Letošní průměr ve čtyřtýdenním období končícím 3. srpnem dosáhl hodnoty 9,7 milionů barelů za den.

Spotřeba topného oleje a nafty (měřena opět jako dodávané produkty) dosáhla během posledních čtyř týdnů v průměru 4 miliony b/d. K relativně vysoké domácí spotřebě se navýšil i jejich vývoz dosahující v průměru 1,2 milionů barelů denně. Celkově byl tedy průměr v tomto období 5,2 milionů barelů denně.

EIA ve svém krátkodobém energetickém výhledu (STEO) odhaduje, že roční průměr dodávaného množství do rafinerií bude 16,9 milionů b/d v roce 2018 a 17 milionů b/p v roce 2019. Pokud bude těchto hodnot dosaženo, znamenalo by to překonání rekordu z roku 2017 kdy byl roční průměr 16,6 milionů b/d.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *